Stapimex lên mục tiêu doanh thu xuất khẩu 340 triệu USD, cổ tức 100%

Năm 2023, Stapimex đặt mục tiêu xuất khẩu mang về 340 triệu USD, lợi nhuận 500 tỷ đồng và cổ tức chia tỷ lệ 100%.

Chú thích ảnh

Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex) vừa công bố tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2023. Công ty dự kiến tổ chức đại hội vào ngày 15/4/2023 tại Sóc Trăng.

Theo tài liệu dự trình, năm 2023, Công ty dự trình kế hoạch kinh doanh sản xuất cho nhiệm kỳ 2023 - 2025: Sản lượng tôm đông với 90.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu dự kiến 1.020 triệu USD. Lợi nhuận cho 3 năm đạt 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2023, Stapimex đặt mục tiêu sản lượng thành phẩm sản xuất 30.000 tấn, trong đó Xí nghiệp Tân Long 12.000 tấn và Xí nghiệp An Phú đạt 18.000 tấn.

Kim ngạch xuất khẩu dự kiến cho từng năm: 340 triệu USD; lợi nhuận đặt mục tiêu 500 tỷ đồng. Cổ tức từng năm chi ít nhất 50%.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022 sản lượng thành phẩm sản xuất được hơn 28.200 tấn, đạt 83% kế hoạch và bằng 107% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu đạt 335 triệu USD, đạt 98% kế hoạch năm 2022 và bằng 106% năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế đạt 570 tỷ đồng, đạt 570 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch và bằng 138% so với năm 2021.

Để đạt được kết quả này, chia sẻ trên Forbes Việt Nam, ông Tạ Văn Vững, Tổng giám đốc của Stapimex cho biết công ty này chỉ tập trung vào thu mua nguyên liệu về chế biến. Ông Vững giải thích cho việc này là vì không có nguồn lực để làm vùng nuôi, thức ăn, con giống, cũng như không có điều kiện vùng đất đai rộng lớn để thực hiện.

Theo đó, ngoài vùng nuôi 70ha nói trên thì khoảng 40% nguồn nguyên liệu đầu vào cho hai xí nghiệp của Stapimex đến từ mối liên kết với 6 hợp tác xã với diện tích hợp tác 500 héc ta. 60% còn lại được thu mua bên ngoài.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022, Công ty dự kiến sẽ trích 60% để bổ sung quỹ đầu tư phát triển; cổ tức năm 2022 bằng tiề mặt tỷ lệ 100% (10.000 đồng/cp).

Công ty cũng trình mức thù lao cho HĐQT và BKS trong nhiệm kỳ 2023 - 2025 với mức chi 1,4 tỷ đồng/năm, trong đó thù lao cho BKS là 200 triệu đồng/năm.

Theo báo cáo quản trị, tính đến 31/12/2022, ông Trần Văn Phẩm – Chủ tịch HĐQT và vợ là bà Nguyễn Thị Bảy cùng những người liên quan khác (không tính con cái) đang nắm 27%. Ông Trần Nguyễn Hoàng Phú – Phó TGĐ, đồng thời là con trai của ông Phẩm – bà Bảy, đang nắm 5,158%. Tổng cộng tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Trần Văn Phẩm trên báo cáo là 32,2% tương đương 2,5 triệu cổ phần. Ông Tạ Văn Vững – Tổng giám đốc công ty nắm 23,6%.

Bảo Ngọc  (Theo eTime)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục
  • bc_tom
  • Báo cáo ngành tôm