Biểu thuế liên quan đến thủy sản theo cam kết trong EVFTA

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. EVFTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Ngày 1/12/2015 EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1/2/2016 văn bản hiệp định đã được công bố. Hiện tại, hai bên đang tiến hành rà soát lại văn bản hiệp định và lên kế hoạch ký kết hiệp định trong năm 2018.

Những ưu đãi về thuế quan trong EVFTA sẽ mang lại cơ hội lớn cho các DN thủy sản Việt Nam XK vào thị trường Liên minh châu Âu, qua đó, mở rộng tiềm năng sang các thị trường NK khác cũng như tham gia vào chuỗi giá trị thủy sản toàn cầu.

Sau đây là Biểu thuế liên quan đến thủy sản theo cam kết trong EVFTA

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục