Sản lượng cập bến Killybegs, Ireland tăng 24%

(vasep.com.vn) Killybegs là cảng cá lớn nhất của Ireland vào năm 2017, theo Báo cáo Doanh nghiệp Hàng hải do Bord Iascaigh Mhara (BIM) xuất bản.

Sản lượng cập bến tại cảng đạt được giá trị cao nhất nhờ tăng trưởng 37 triệu Euro vào năm 2016. Không giống như nhiều bến cảng chính ở Ireland, phần lớn (84%) giá trị sản lượng cập bến tại Killybegs là từ các đội tàu của Ireland. Tổng giá trị sản lượng cập bến tại Killybegs vào năm 2017 là 125 triệu Euro, với tổng lượng tiêu chuẩn là 192.000 tấn.

Báo cáo nhấn mạnh tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong ngành công nghiệp thủy sản của Donegal với 3.318 cá nhân, tương đương 12% dân số ven biển ở Donegal làm việc trực tiếp hay gián tiếp trong ngành thủy sản.

Hơn nữa, 26 trong số 163 công ty chế biến thủy sản của Ireland nằm ở Donegal.

Trong khi đó, ngành nuôi trồng thủy sản, bao gồm chủ yếu nuôi cá hồi và nuôi hàu đạt tổng cộng 68 triệu Euro ở Donegal năm ngoái với tăng trưởng 24% trên toàn quốc. 

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục