Tiết kiệm hơn 50 tỷ đồng chi phí tuân thủ khi cắt giảm điều kiện kinh doanh lĩnh vực thủy sản

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khi thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa đối với hoạt động khai thác thủy sản, kinh doanh thủy sản sẽ tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí tuân thủ.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (HĐKD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông đã có báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh một số lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thủy sản.

Cụ thể, đối với khai thác thủy sản, số quy định liên quan đến HĐKD dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa: 03/24 quy định, chiếm tỷ lệ 12,5% trên tổng số quy định liên quan đến HĐKD trong ngành nghề kinh doanh.

Trong đó, số quy định thủ tục hành chính: 02/10 quy định, chiếm tỷ lệ 20% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Số quy định yêu cầu điều kiện (YCĐK): 0/12 quy định, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Số quy định chế độ cáo cáo: 01/02 quy định, chiếm tỷ lệ 50% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật: 0/0 quy định, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Số quy định kiểm tra chuyên ngành: 0/0 quy định, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Về chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm được khi thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa với hơn 24,7 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 33,08 % trên tổng chi phí tuân thủ quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Đối với kinh doanh thủy sản, số quy định liên quan đến HĐKD dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa: 09/21 quy định, chiếm tỷ lệ 42,85% trên tổng số quy định liên quan đến HĐKD trong ngành nghề kinh doanh.

Trong đó, số quy định thủ tục hành chính: 02/08 quy định, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Số quy định YCĐK: 0/3 quy định, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh...

Số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật kỹ thuật: 07/10 quy định, chiếm tỷ lệ 70% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Số quy định kiểm tra chuyên ngành: 0/0 quy định, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Về chi phí tuân thủ, dự kiến tiết kiệm được khi thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa hơn 49,2 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 18,25% trên tổng chi phí tuân thủ quy định trong ngành nghề kinh doanh.

Bộ NN&PTNT cho biết những năm qua Bộ này đã nỗ lực thực hiện xây dựng thể chế; cải cách hành chính mà trọng tâm là cắt giảm thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên ngành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, sản phẩm.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ đã đặt mục tiêu đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp… Theo đó, 100% thủ tục có yêu cầu nghĩa vụ tài chính sẽ được triển khai thanh toán trực tuyến.

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 8 tỷ USD và doanh nghiệp đang trong đà tăng tốc kỳ cuối năm để cán đích mục tiêu xuất khẩu 8,8 tỷ USD trong năm 2021.

(Theo thoibaotaichinhvietnam)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục