Vĩnh Long: Có 3.283 doanh nghiệp đang đăng ký hoạt động

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long, do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Việc thu hút đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp mới giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 31/10/2021, tỉnh đã cấp mới 251 giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (giảm 60 doanh nghiệp và mới đạt 59% kế hoạch năm) với tổng số vốn đăng ký khoảng 2.190 tỷ đồng. Thành lập mới 213 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, giảm 77 đơn vị so cùng kỳ; cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận 114 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 60 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể.

Toàn tỉnh có 3.283 doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động trên Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia và có khoảng 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Riêng các khu, cụm, tuyến công nghiệp, có 46/48 doanh nghiệp đang hoạt động với 30.415 lao động, tương đương với 70,1% tổng số lao động trước thời điểm bùng phát dịch lần thứ 4 (tháng 5/2021); trong đó có 2 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”; 38 doanh nghiệp thực hiện phương án “2 tại chỗ - vùng xanh”; 6 doanh nghiệp thực hiện song song 2 phương án; 2 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động.

(Theo báo Vĩnh Long)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục
  • Ảnh bìa báo cáo hải sản