Infographic: Xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2023

(vasep.com.vn) XK nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong tháng 7/2023. Do đó, tính lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK của mặt hàng này giảm 11%, đạt 76 triệu USD.

Chia sẻ:


Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục