Nga khai thác được 1,78 triệu tấn cá tính tới 12/5/2022

(vasep.com.vn) Tổng sản lượng khai thác cá của Nga tính từ đầu năm tới 12/5/2022 đạt 1,78 triệu tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Chú thích ảnh

Sản lượng khai thác tại ngư trường khu vực Viễn Đông tăng 4,7% đạt 1,35 triệu tấn. Trong đó, sản lượng cá minh thái tăng 12,4 nghìn tấn đạt 958,2 nghìn tấn; sản lượng cá trích (herring) tăng 62,1 nghìn tấn (tương đương 40%) đạt 216,8 nghìn tấn; sản lượng cá tuyết cod giảm 10,7 nghìn tấn xuống còn 59,6 nghìn tấn.

Sản lượng khai thác tại ngư trường khu vực phía Bắc gần tương đương với cùng kỳ năm ngoái, đạt 184,12 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng cá tuyết cod đạt 115,7 nghìn tấn, giảm 23,9 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái; sản lượng cá haddock đạt 28,5 nghìn tấn, tăng 3,67 nghìn tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khai thác tại ngư trường khu vực phía Tây đạt 41,57 nghìn tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng cá trích cơm (sprat) đạt 27 nghìn tấn, cá trích (herring) biển Baltic đạt 12,6 nghìn tấn.

Sản lượng khai thác tại ngư trường khu vực Azov-biển Đen đạt 16 nghìn tấn, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Sản lượng khai thác tại ngư trường khu vực Volga-Caspian đạt 31,8 nghìn tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ 2021.

Tại các ngư trường khu vực của nước ngoài, các khu vực theo hiệp ước và khu vực mở rộng của đại dương thế giới, các đội tàu của Nga khai thác được 154,6 nghìn tấn, giảm 18% so với cùng kỳ 2021.

(Tin tổng hợp)

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục