VASEP tổ chức cuộc họp quý 3/2017 của CLB các DN chế biến và XK Cá ngừ

Để đánh giá hoạt động Câu lạc bộ (CLB) và sản xuất-xuất khẩu cá ngừ trong quý 2 và 3/2017, trao đổi kế hoạch triển khai trong quý 4/2017 và tình hình các khuyến nghị, cảnh báo của Ủy ban Châu Âu trong đợt công tác đánh giá các vấn đề liên quan đến IUU fishing và các hành động khắc phục quản lý của Bộ NN và PTNT. VASEP đã tổ chức cuộc họp quý 3/2017 CLB cá Ngừ vào ngày 11/8/2017, tại trụ sở Văn phòng Hiệp hội ở Tp. Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Thủy sản (TCTS), Ban chủ nhiệm và các DN thành viên trong CLB Cá ngừ VASEP.

Một số nội dung được đề cập đến sau cuộc họp gồm: Hiệp hội VASEP sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy sản, Bộ NN và PTNT trong hoạt động khắc phục các khuyến nghị/ cảnh báo của DG-MARE về IUU. Một số hoạt động cụ thể như:  (1) VASEP sẽ có văn bản gửi cho Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp báo cáo về tình hình này; (2) CLB Cá ngừ sẽ thuê công ty tư vấn EU để vạch ra hướng đi, vận động hành lang nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại EU tìm giúp; (3) VASEP và DN cá ngừ cử cán bộ cơ hữu để thực hiện việc truyền thông cho CLB cá ngừ; (4) Ban lãnh đạo Hiệp hội và Ban chủ nhiệm CLB sẽ gặp lãnh đạo Bộ NN để làm việc; (5) Tháng 9, VASEP sẽ tham gia đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp sang EU nói chuyện IUU với DG-MARE.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục