Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 34 - 38/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 34 (22-28/8/2022) đến tuần 38 (19-25/9/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 35- 38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

30

5,52

5,77

5,78

5,52

40

5,02

5,02

5,03

4,77

50

4,52

4,58

4,59

4,39

60

4,27

4,33

4,34

4,14

70

4,14

4,20

4,21

4,01

80

3,89

3,95

3,96

3,76

90

3,84

3,70

3,64

3,51

100

3,51

3,57

3,52

3,39

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 35- 38/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

Tuần 38

30

5,52

5,52

5,53

5,25

40

4,77

4,76

4,78

4,88

50

4,39

4,39

4,40

4,63

60

4,14

4,14

4,15

4,25

70

3,89

4,01

4,02

4,13

80

3,64

3,76

3,77

3,75

90

3,39

3,51

3,39

3,50

100

3,14

3,26

3,14

3,25

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 34-37/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

30

5,68

5,65

5,63

5,50

40

5,34

5,39

5,31

5,16

50

4,91

5,01

4,95

4,89

60

4,69

4,76

4,72

4,69

70

4,49

4,50

4,51

4,49

80

4,29

4,30

4,31

4,29

90

4,06

4,10

4,06

4,09

100

3,86

3,90

3,85

3,89

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 34-37/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 34

Tuần 35

Tuần 36

Tuần 37

30

5,52

5,51

5,44

5,36

40

5,16

5,17

5,04

5,03

50

4,77

4,77

4,77

4,76

60

4,58

4,57

4,57

4,56

70

4,38

4,37

4,37

4,36

80

4,17

4,17

4,17

4,16

90

3,97

3,97

3,97

3,95

100

3,77

3,76

3,76

3,75

Chia sẻ:


Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục