Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 24 - 28/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 24 (13-19/6/2022) đến tuần 28 (11-17/7/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 25- 28/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

30

5,24

5,39

5,37

5,35

40

4,35

                      4,63

4,61

4,60

50

3,96

4,19

4,17

                     4,16

60

3,84

3,81

3,79

3,78

70

3,71

3,61

3,60

3,59

80

3,33

3,36

3,35

3,34

90

3,07

3,17

3,16

3,15

100

2,94

3,11

3,10

3,08

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 24-27/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

30

5,55

5,53

5,50

5,58

40

5,35

5,19

5,17

5,17

50

4,74

4,72

4,70

4,67

60

4,54

4,52

4,50

4,47

70

4,33

4,31

4,30

4,23

80

4

3,98

3,96

                          3,91

90

3,59

3,57

3,56

3,65

100

3,39

3,44

3,42

3,48

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 24-27/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

30

5,42

5,39

5,37

5,54

40

4,99

5,06

5,03

5,14

50

4,60

4,58

4,56

4,60

60

4,40

4,38

4,36

4,40

70

4,20

4,18

4,16

4,20

80

3,86

3,84

3,83

3,87

90

                      3,45

3,44

3,42

3,54

100

3,25

3,30

3,29

3,34

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 24-27/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

60

4,56

4,52

4,59

4,60

70

4,28

4,23

4,31

4,32

80

4,13

4,02

4,03

4,04

Chia sẻ:


Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục