Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại một số nước sản xuất chính

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu theo tuần tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 51/2021-tuần 2/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 51/2021

Tuần 52/2021

Tuần 1/2022

Tuần 2/2022

30

7,62

7,70

8,06

7,97

40

6,29

6,36

6,58

6,75

50

5,30

5,35

5,51

5,60

60

4,83

4,95

5,11

5,13

70

4,37

4,42

4,57

4,73

80

3,97

4,02

4,03

4,19

90

3,44

3,48

3,63

3,65

100

3,31

3,35

3,49

3,51

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 51/2021 - tuần 2/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 51/2021

Tuần 52/2021

Tuần 1/2022

Tuần 2/2022

20-30

5,30

5,20

5,20

5,30

30-40

4,50

4,50

4,50

                        4,70

40-50

4

4

4

4,30

50-60

3,75

3,70

3,70

4

60-70

3,30

3,30

3,30

3,40

70-80

3

3

3

3,30

80-100

2,60

2,60

2,60

3

100-120

2,50

2,50

2,50

2,50

120-140

2,20

2,20

2,20

2,20

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 50/2021-tuần 1/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 50/2021

Tuần 51/2021

Tuần 52/2021

Tuần 1/2022

30

6,69

6,38

6,44

6,56

40

5,99

5,68

5,74

5,86

50

4,67

4,56

4,62

4,74

60

4,46

4,35

4,35

4,54

70

4,25

4,14

4,14

4,33

80

4,04

3,93

3,82

4,12

90

3,48

3,23

3,36

3,49

100

3,27

3,16

3,22

3,28

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 50/2021-1/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 50/2021

Tuần 51/2021

Tuần 52/2021

Tuần 1/2022

60

5,47

5,47

5,47

5,31

70

5,17

5,17

5,17

5,09

80

4,87

4,87

4,87

4,71

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Hải Nam (Trung Quốc) tuần 48-tuần 51/2021 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 48

Tuần 49

Tuần 50

Tuần 51

60

5,65

5.97

6,28

6,44

80

5,65

5,97

6,28

6,44

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục