Phú Yên triển khai lập đề án phát triển ngành nuôi trồng thủy sản

Tỉnh Phú Yên đang triển khai lập đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh này giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.
Phú Yên triển khai lập đề án phát triển ngành nuôi trồng thủy sản
Những năm qua nuôi trồng thủy sản của Phú Yên rất phát triển, nhất là đối tượng tôm hùm.

UBND tỉnh Phú Yên vừa cho phép Sở NN-PTNT triển khai lập đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu xây dựng đề án tổng thể nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đảm bảo sắp xếp, cơ cấu lại tổng thể các vùng nuôi một cách thích hợp, nhằm tận dụng tối đa tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả cao nhưng bền vững, hài hòa với sự phát triển của các ngành kinh tế khác.

Bên cạnh đó, xây dựng được các phương án chi tiết, thực tiễn, các chính sách, cơ chế để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp, tái cơ cấu lại ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh như: vấn đề về chuyên đối diện tích nuôi, phương án chuyển đổi nghề...

Phạm vi, giới hạn thực hiện, toàn bộ các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển hiện có của tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết 99/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và bao gồm diện tích rà soát, bổ sung các vùng NTTS công nghệ cao trên bờ, biển hở...

Theo nội dung đề án sẽ rà soát, cập nhật, điều chỉnh, tích hợp các nội dung đã thực hiện hoàn thành thuộc quy hoạch chi tiết mặt nước nuôi trồng thủy sản vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán và theo thông báo số 362 của UBND tỉnh…

(Theo NNVN)

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục