Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 5-9/2023)

(vasep.com.vn) Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 5 (30/1-3/2/2023) đến tuần 9(27/2-3/3/2023) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 6-9/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

30

5,39

5,50

5,50

5,71

40

4,48

4,53

4,53

4,49

50

4,05

4,11

4,11

4,13

60

3,75

3,81

3,81

3,89

70

3,51

3,57

3,56

3,64

80

3,27

3,32

3,32

3,40

90

3,03

3,02

3,02

3,16

100

2,90

2,90

2,90

3,04

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 6-9/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

30

5,09

5,07

5,07

4,86

40

4,24

4,35

4,35

4,55

50

3,88

3,99

3,99

4,13

60

3,63

3,75

3,74

3,89

70

3,39

3,50

3,50

3,64

80

3,15

3,14

3,14

3,28

90

2,91

2,90

2,90

3,10

100

2,79

2,78

2,78

2,91

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 6-9/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

30

5,07

4,93

4,95

5,24

40

4,54

4,53

4,61

4,65

50

4,28

4,11

4,18

4,16

60

4,09

4,06

4,06

3,98

70

3,96

3,93

3,89

3,83

80

3,82

3,75

3,75

3,70

90

3,67

3,65

3,64

3,62

100

3,54

3,53

3,48

3,49

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 5-8/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

60

5,23

5,28

5,04

4,61

70

5

5,06

4,82

4,47

80

4,32

4,54

4,39

4,11

Chia sẻ:


Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục