Thủy sản Cà Mau (CAT) đặt mục tiêu xuất khẩu 32.000 USD, cổ tức 2022 tiền mặt 10%

Năm 2023, Thủy sản Cà Mau (CAT) đặt mục năm 2023 tiêu lãi trước thuế 30 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 32.000 USD; chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 10% tiền mặt

Chú thích ảnh

Công ty CP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Theo đó, Đại hôi thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 825 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm 11,7% so với thực hiện năm 2022; sản lượng tiêu thụ 6.438 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 32.000 USD.

Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu sản xuất tôm đông các loại đạt 2.100 tấn, trong đó, Xí nghiệp MHM đạt 1.050 tấn, Xí nghiệp Đầm Dơi đạt 1.050 tấn; về Surimi (chả cá) dự kiến đạt 3.600 tấn sản xuất tại Xí nghiệp Sông Đốc.

Năm 2023 Thủy sản Cà Mau (CAT) đặt mục tiêu xuất khẩu 32.000 USD, cổ tức 2022 tiền mặt 10% - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của CAT

Về kế hoạch đầu tư, CAT thông qua chi 30 tỷ đồng xây dựng kho lạnh 2400 pallet và văn phòng làm việc tại số 8 Cao Thắng, phường 8, TP.Cà Mau; đầu tư 2 tỷ để nâng cấp hệ thống xử lý nước thải XNĐD đạt công suất 500 m3/ngày đêm; Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất số tiền 8 tỷ đồng; đầu tư xây dựng cơ bản khác 1 tỷ đồng.

Đại hội nhất trí thông qua phương án chia cổ tức 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cp). Thời gian thực hiện chi trả, sau khi có danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Về kế hoạch chi cổ tức năm 2023, qua phân tích, đánh giá, nhận định tình hình và căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023: Dự kiến 20%.

Sau khi xem xét nguồn quỹ khen thưởng của công ty, để tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc điều hành có nguồn chi trong những trường hợp cần thiết và khen thưởng cuối năm, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cho trích 4,5% từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 cho quỹ khen thưởng công ty và trích 1,5% từ lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 cho quỹ khen thưởng đột xuất của HĐQT.

Bên cạnh đó, đại hội đã nhất trí bầu cử ông Đỗ Hữu Duy đã trúng cử vào BKS Công ty CP Thủy sản Cà Mau khóa V, nhiệm kỳ 2022–2027.

Năm 2022, CAT ghi nhận tổng doanh thu 687,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 34,1 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 28 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/03, cổ phiếu CAT tăng 1,5% lên 20.300 đồng/cp.

Bảo Ngọc (Theo eTime)

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục
  • bc_tom
  • Báo cáo ngành tôm