Seanamico tích cực chăm lo đời sống người lao động

Trong năm 2023, công ty đầu tư, cải tạo một khu tập thể cho người lao động khoảng 20 căn, trị giá trên 1 tỷ đồng. Công ty luôn tích cực chăm lo an sinh xã hội cho công nhân, người lao động.

Chú thích ảnh

Năm 2023, sản lượng xuất khẩu của công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn (Seanamico) đạt khoảng 2.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 22 triệu USD. Sản lượng tuy có giảm so với năm trước nhưng vượt kế hoạch lợi nhuận mà hội đồng quản trị, đại hội cổ đông đưa ra. 

Kế hoạch năm 2024 hội đồng quản trị đặt ra khoảng 24 triệu USD kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận tăng khoảng 10%.

Công ty đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản giá trị cao với thương hiệu Organic, ASC, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và người nuôi thủy sản; xây dựng các mô hình hợp tác nuôi bền vững, bảo vệ môi trường. Hướng tới mục tiêu mới, toàn công ty quyết tâm trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản mũi nhọn của tỉnh Cà Mau, vừa phát triền kinh tế bền vững, vừa khẳng định vị thế, thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục
  • bc_tom
  • Báo cáo ngành tôm