Xuất khẩu thủy sản nuôi của Brazil lần đầu tiên giảm

(vasep.com.vn) Xuất khẩu các sản phẩm thủy sản nuôi của Brazil đạt 8.492 tấn, trị giá hơn 23,8 triệu USD trong năm 2022. Sự sụt giảm này đã khiến doanh số thủy sản nuôi hàng năm của nước này lần đầu tiên giảm kể từ ít nhất là năm 2018.

Trong nửa đầu năm 2022, nước này đã XK khoảng 4.931 tấn sản phẩm thủy sản nuôi, trị giá 14,4 triệu USD, tăng lần lượt 14% về lượng và 100% về giá trị. Tuy nhiên, nửa cuối năm, XK giảm đáng kể từ 5.479 tấn (trị giá 13,48 triệu USD trong nửa cuối năm 2021) xuống còn 3.561 tấn (trị giá 9,5 triệu USD trong nửa cuối năm 2022).

Chú thích ảnh

XK cá nguyên con đông lạnh chiếm khối lượng lớn nhất trong năm 2022 với 4.925 tấn trên 11,8 triệu USD, tăng 58% và 49% so với cùng kỳ. Doanh số bán cá philê tươi và ướp lạnh tăng so với cùng kỳ và đứng thứ hai với 1.057 tấn, trị giá 5,9 triệu USD. Đứng thứ ba là sản lượng cá phi lê đông lạnh với 765 tấn, trị giá 4,4 triệu USD, tăng lần lượt 101% và 97%.  Riêng XK cá rô phi, doanh số chiếm 98% tổng kim ngạch XK nuôi trồng thủy sản của Brazil trong giai đoạn này.

Đứng đầu là XK cá rô phi nguyên con đông lạnh với tổng doanh thu 4.853 tấn, trị giá khoảng 11,4 triệu USD năm 2022, tăng 62% và 70% so với cùng kỳ năm 2021. Đứng thứ hai là XK cá rô phi phi lê tươi và ướp lạnh đạt 1.057 tấn, trị giá 5,9 triệu USD (tăng 17% và 8% so với cùng kỳ). Đứng thứ ba là cá tô phi phi lê đông lạnh, đạt 756 tấn trị giá 4,3 triệu USD (tăng 103% và 98%). Cuối cùng, XK cá rô phi tươi hoặc ướp lạnh nguyên con tăng 48% về lượng và 36% về giá trị lên 25 tấn, trị giá 71.309 USD.

Phụ phẩm cá rô phi sụt giảm so với cùng kỳ năm 2021. XK lần lượt giảm 51% và 49% xuống 1.359 tấn, trị giá 1,16 triệu USD và dầu cá rô phi giảm 77% và 74% xuống 292 tấn, trị giá 372.191 USD. Nhìn chung, XK giảm chủ yếu do doanh số bán sản phẩm phụ thấp hơn, giảm 51% và 49% xuống 1.359 tấn, trị giá 1,2 triệu USD.

Về thị trường, XK thủy sản nuôi của Brazil sang Mỹ đạt 5.728 tấn, trị giá hơn 19 triệu USD, tăng lần lượt 48% về lượng và 43% về giá trị so với năm 2021. Doanh số bán hàng sang thị trường này chiếm 81% tổng giá trị XK của cả nước. Canada đứng thứ hai. XK của Brazil sang đây tăng lần lượt 134% và 75% so với cùng kỳ, đạt 444 tấn trị giá 1,2 triệu USD. Đứng thứ ba là XK sang Đài Loan, tăng 98% và 116% lên 780 tấn, trị giá 531.322 USD.Quốc gia Mỹ Latinh này cũng XK lượng cá trị giá 527.443 USD sang Libya và 377.465 USD sang Mexico.

Thu Hằng (Theo undercurrentnews)

 

Chia sẻ:


Thu Hằng
Biên tập viên
Email: thuhang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.214

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục