Ngư trường cua huỳnh đế đỏ, xanh ở Đông Nam Alaska tiếp tục đóng cửa

(vasep.com.vn) Ngành đánh bắt cua vua đỏ và cua xanh thương mại ở Đông Nam Alaska sẽ vẫn đóng cửa trong niên vụ 2023/2024, Bộ Cá và Trò chơi Alaska (ADF&G) thông báo. Lần gần đây nhất nghề cá được mở là năm 2017. Đây là năm thứ sáu liên tiếp nghề cá không mở cửa do số lượng cá thấp.

Chú thích ảnh

Trong các loài cua huỳnh đế đỏ, xanh và vàng được thu hoạch ngoài khơi bờ biển Đông Nam Alaska;, cua huỳnh đế đỏ và cua xanh được quản lý cùng nhau, trong khi nghề khai thác cua huỳnh đế vàng được quản lý riêng.

Bộ sử dụng khảo sát hàng năm để ước tính sinh khối của nghề cá. Đánh giá trữ lượng gần đây nhất ước tính 118.899 pao cua huỳnh đế đỏ đực hợp pháp có sẵn để thu hoạch, thấp hơn ngưỡng tối thiểu 200.000 pao cần thiết để mở nghề đánh bắt. Dù vậy, sinh khối cũng đã sự cải thiện so với chỉ  95.687 pao vào năm 2022.

Nghề đánh bắt này được định giá 1,2 triệu USD trong mùa giải 2017/18, đây là năm cuối cùng nó được mở cửa. Có tới 48 người có giấy phép tham gia vào năm đó và giá trị trung bình ở bến cảng là 9,95 USD/pao.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục