Maroc tạm dừng mùa đánh bắt bạch tuộc từ ngày 1/4/2024

(vasep.com.vn) Maroc tuyên bố tạm dừng đánh bắt bạch tuộc dọc bờ biển quốc gia, có hiệu lực từ ngày 1/4/2024 đến 31/5/2024.

Chú thích ảnh

Quyết định này là một phần trong nỗ lực bảo tồn quần thể bạch tuộc và đảm bảo hoạt động đánh bắt bền vững trong khu vực.

Thời gian tạm dừng này có thể được điều chỉnh dựa trên kết quả giám sát sinh học nghề khai thác bạch tuộc do Viện Nghiên cứu Thủy sản Quốc gia thực hiện.

Trong thời gian này, tất cả các tàu đánh cá được yêu cầu rời khỏi khu vực đánh cá giữa Sidi và Lagouira. Tuy nhiên, các tàu cephalopod ngoài khơi có thể hoạt động trong thời gian đình chỉ đánh bắt sau khi có được giấy phép đặc biệt, miễn là không nhắm vào bạch tuộc.

Ngoài ra, các tàu đánh cá ven biển được phép hoạt động mà không đánh bắt bạch tuộc ở một số khu vực đánh bắt nhất định.

Bộ Thủy sản kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ các quy định này và hợp tác trong các nỗ lực bảo tồn vì lợi ích của cả sinh vật biển và ngành đánh bắt cá.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục