Xuất khẩu hải sản 7 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 1,9 tỷ USD

(vasep.com.vn) Tháng 7/2021, xuất khẩu hải sản của Việt Nam đạt 286,5 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2020. Luỹ kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hải sản đạt hơn 1,9 tỷ USD, chiếm 38% tổng giá trị xuất khẩu thuỷ sản của cả nước và tăng gần 12,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hải sản của Việt Nam bao gồm các nhóm sản phẩm: cá các loại khác (trừ cá ngừ và cá tra, chiếm 52,3% tổng giá trị xuất khẩu hải sản của Việt Nam); cá ngừ (chiếm 22,2%); mực, bạch tuộc (16,8%); cua, ghẹ và giáp xác khác (4,6%); nhuyễn thể hai mảnh vỏ (3,9%) và nhuyễn thể khác (trừ mực bạch tuộc và nhuyễn thể hai mảnh vỏ chiếm 0,2%).

So với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu các nhóm sản phẩm hải sản đều tăng so với cùng kỳ, trừ nhóm nhuyễn thể khác giảm 35% tuy nhiên nhóm sản phẩm này chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Trong số các sản phẩm hải sản xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng dương, xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng mạnh nhất 40% đạt 73,6 triệu USD, giá trị xuất khẩu các nhóm sản phẩm còn lại tăng từ 1%-18% so với cùng kỳ  năm ngoái.

Không tính cá ngừ, top 4 thị trường nhập khẩu cá biển lớn nhất của Việt Nam gồm CPTPP (chiếm 43%), Mỹ (chiếm 11%), Trung Quốc (chiếm 10%) và Hàn Quốc (chiếm 9%). So với cùng kỳ, giá trị xuất khẩu các sản phẩm cá biển khác của Việt Nam sang các thị trường này hầu hết đều tăng, CPTPP tăng 8,5%, Mỹ tăng 38%, Trung Quốc tăng 3% và Hàn Quốc tăng 1%.

Với diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới, xuất khẩu hải sản trong các tháng cuối năm khó có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại.

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục