Xuất nhập khẩu

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát tại các thị trường trên thế giới đã khiến nguồn cung nguyên liệu mực, bạch tuộc sụt giảm, nhu cầu NK của thế giới và XK mực bạch tuộc của Việt Nam giảm. Giá trị xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam qua các tháng tăng trưởng không ổn định và có xu hướng giảm so với năm 2019. Xuất khẩu sang các thị trường chính trong nửa đầu năm 2020 có xu hướng giảm, và đã phục hồi trong một số tháng cuối năm. Dự báo, năm 2021 do dịch Covid- 19 vẫn chưa được khống chế tại các nước nên xuất khẩu mực,bạch tuộc của Việt Nam sẽ chưa phục hồi được.

(vasep.com.vn) Hàn Quốc liên tục dẫn đầu về nhập khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm tỷ trọng trên 40%. Năm 2020, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc không ổn định, có xu hướng giảm.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2020, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam tăng 20,4% đạt trên 51 triệu USD. 9 tháng đầu năm nay, XK mực, bạch tuộc đạt 396,3 triệu USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), 7 tháng đầu năm nay, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản đạt 213,2 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong top 5 nguồn cung lớn nhất, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Thái Lan tăng tốt nhất 15% đạt trên 9 triệu USD. Thái Lan là nguồn cung mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Nhật Bản.

(vasep.com.vn) Tám tháng đầu năm nay, XK hải sản khác của Việt Nam gồm cá biển, surimi, cua ghẹ và nhuyển thể hai mảnh vỏ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2019. XK cua ghẹ tăng tốt nhất, nhuyển thể hai mảnh vỏ tăng nhẹ, các mặt hàng còn lại giảm nhẹ.

(vasep.com.vn) Trung Quốc là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc đứng thứ 5 của Việt Nam, chiếm 7,7% tỷ trọng. Sau khi giảm 45% trong quý I, xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang Trung Quốc phục hồi tăng trưởng từ quý II đến tháng 8 năm nay. Tám tháng đầu năm nay, xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang Trung Quốc đạt 26,6 triệu USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tháng 8/2020, xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam tăng 22% đạt 53,7 triệu USD. 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt gần 345 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tháng 7/2020, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam giảm nhẹ 3,2% đạt 51,3 triệu USD sau khi tăng trong tháng trước đó. 7 tháng đầu năm nay, XK mực, bạch tuộc đạt 291,2 triệu USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Sau khi giảm 3,6% trong quý I, XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ của Việt Nam quý II/2020 tiếp tục giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 23 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ đạt gần 42,5 triệu USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2019.

(vasep.com.vn) Hàn Quốc là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42,5% tổng giá trị XK mặt hàng này của Việt Nam đi các thị trường. Quý II năm nay, XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc tiếp tục giảm, tuy nhiên tốc độ giảm đã chậm hơn quý I. Quý II/2020, giá trị XK mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc đạt 57,6 triệu USD, giảm 1,9% so với quý II/2019. Đặc biệt, tháng 6/2020, XK sang Hàn Quốc đã tăng trưởng dương sau 3 tháng giảm liên tiếp. XK mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 23,5% trong tháng 6/2020 tuy nhiên do giảm trong các tháng trước đó nên tổng XK mực, bạch tuộc sang thị trường này vẫn giảm 15% trong 6 tháng đầu năm nay đạt trên 102 triệu USD.

(vasep.com.vn) Sáu tháng đầu năm 2020, Việt Nam XK chả cá, surimi sang 31 thị trường với giá trị đạt 140,6 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2019.

(vasep.com.vn) Tháng 6/2020, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam đã tăng tăng 6,5% đạt trên 48 triệu USD sau khi giảm liên tục trong 3 tháng trước đó. 6 tháng đầu năm nay, XK mực, bạch tuộc đạt gần 240 triệu USD, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Năm tháng đầu năm nay, Nhật Bản NK mực, bạch tuộc từ 11 nguồn cung. Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan lần lượt là 3 nguồn cung lớn nhất, chiếm 81%, 9,5% và 4,8% tổng giá trị NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản.

(vasep.com.vn) Năm tháng đầu năm 2020, Việt Nam XK nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NTHMV) sang 40 thị trường đơn lẻ, so với cùng kỳ năm 2019 có 48 thị trường NK từ Việt Nam. Tổng giá trị XK NTHMV của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 đạt 33,6 triệu USD, giảm 8% so với 5 tháng đầu năm 2019.

(vasep.com.vn) Tháng 5/2020, XK mực, bạch tuộc của Việt Nam đạt gần 42 triệu USD, giảm gần 25% so với tháng 5/2019. 5 tháng đầu năm nay, XK mực, bạch tuộc đạt gần 192 triệu USD, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tác động của dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu và khó khăn về nguyên liệu sản xuất khiến XK mực, bạch tuộc của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay tiếp tục giảm từ năm 2019.