CHỦ TỊCH DANH DỰ HIỆP HỘI CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh

Tiến Sĩ

Chủ tịch Hiệp hội

Ông Hồ Quốc Lực

Tổng Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Sao Ta

Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội

Ông Nguyễn Văn Kịch

Giám đốc Công ty CP Thủy sản CAFATEX

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc

Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam

Ông Ngô Phước Hậu

Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Ông Trần Thiện Hải

Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Hải

Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội

Ông Bùi Nguyên Khánh

Giám đốc Công ty CP Thủy sản Cà Mau

Ông Đặng Đình Bảo

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Hà Nội

Ông Đỗ Ngọc Quí

Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh

Ông Đỗ Quang Sáng

Giám đốc Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh

Ông Đỗ Văn Vinh

Giám đốc Công ty KD Thủy Hải sản Tp.HCM

Bà Trần Thị Hòa Bình

Q.Giám đốc Xí nghiệp CB hàng XK Cầu Tre

Ông Lê Đức

Giám đốc Công ty CB và XNK Thủy sản Thọ Quang

Ông Lê Hữu Thọ

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy Đặc sản

Ông Lê Văn Quang

Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy sản Minh Phú

Ông Lương Hoàng Mãnh

Giám đốc Công ty CP Thủy sản Mekong

Ông Ngô Văn Ích

Giám đốc Công ty CP Nhatrang Seafoods - F17

Ông Nguyễn Quang Tuyến

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản Cam Ranh

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Giám đốc Công ty CB Thủy sản và XNK Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Bang

Giám đốc Công ty CP Thủy sản Cửu Long

Ông Huỳnh Văn Sơn

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Bà Nguyễn Thị Liên Minh

Q.Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ðồ hộp Hạ Long

Ông Phan Thanh Chiến

Tổng Giám đốc Công ty CP Hải Việt

Ông Trần Văn Dũng

Giám đốc Công ty CP CB XNK Thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu

Ông Trần Văn Lĩnh

Giám đốc Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Ông Võ Phước Hòa

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Trưởng Ban Kiểm soát Hiệp hội

Bà Trương Thị Lệ Khanh

Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàn

Ủy viên ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông Đỗ Ninh

Giám đốc Công ty Dịch vụ và XNK Hạ Long

Ông Huỳnh Hữu Khương

Giám đốc Công ty CP Chế biến Thuỷ sản XK Cà Mau

Bà Nguyễn Thị Phi Anh

Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh 32

Tổng Thư ký Hiệp hội

Ông Trương Ðình Hoè