CHỦ TỊCH DANH DỰ HIỆP HỘI CHẾ BIẾN & XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh

Tiến sĩ

Chủ tịch Hiệp hội

Ông: Ngô Văn Ích

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafood-F17 (Nha Trang Seafoods)

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Ông Dương Ngọc Minh

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Hùng Vương (Hung Vuong Corp)

Ông Lê Văn Quang

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Thủy Hải sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp)

Bà: Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam (Hải Nam Co.,Ltd)

Ủy viên Ban chấp hành

Ông Bùi Nguyên Khánh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (SEAPRIMEXCO)

Ông Đỗ Ngọc Tài

Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Ngọc Trí (NGOC TRI SEAFOOD)

Ông Dương Văn Hùng

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm CHOLIMEX

Bà Lê Thị Minh Thảo

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THUAN PHUOC CORP)

Ông Nguyễn Hữu Thanh

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm XK Nam Hải (VIET FOODS)

Ông Nguyễn Phạm Thanh

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Highland Dragon (HDE)

Ông Nguyễn Văn Bang

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long (CUU LONG SEAPRO)

Ông Nguyễn Văn Ký

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang (AGIFISH)

Ông Phan Thanh Chiến

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Việt (HAVICO)

Ông Trần Tấn Tâm

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (SEAPRODEX VN)

Ông Trần Văn Dũng

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến XNK Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BASEAFOOD)

Bà Trương Thị Lệ Khanh

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VINH HOAN CORP)

Ông Võ Đông Đức

Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX)

Bà Cao Thị Kim Lan

Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình Định (BIDIFISCO)

Ông Đỗ Ninh

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ và XNK Hạ Long (HALONG SIMEXCO)

Ông Lương Hoàng Mãnh

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản MêKông (MEKONGFISH CO)

Ông Trần Văn Phẩm

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX)

Ban kiểm tra

Ông Nguyễn Ngọc Đức

Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Thủy sản XNK Đệ Khang Phú Thành (DKPT SEAFOOD Co.,Ltd)

Ông Ngô Minh Hiển

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn (SEANAMICO)

Bà Phan Thị Minh Tuệ - Trưởng ban

Giám đốc Công ty TNHH Phú Thạnh (PHU THANH CO.,Ltd)