Chủ tịch Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Thứ trưởng Bộ Thủy sản

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Ông Ngô Duy Thực

Giám đốc Công ty XK Thủy sản II Quảng Ninh

Ông Phạm Mạnh Hoạt

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Miền Trung

Ông Ngô Phước Hậu

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản An Giang

Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội

Ông Lê Đình Liêm

Giám đốc Công ty Đồ hộp Hạ Long

Ông Nguyễn Đình Phương

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Sài Gòn

Ông Đỗ Ngọc Quí

Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh

Ông Đặng Duy Dũng

Giám đốc Công ty XNK hải sản Sông Hương

Ông Nguyễn Hồng Quân

Giám đốc Công ty Hải sản 404

Ông Hồ Quốc Lực

Giám đốc Công ty Thực phẩm XNK Tổng hợp Sóc Trăng

Ông Huỳnh Hữu Khương

Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

Ông Châu Minh Tâm

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Ông Nguyễn Hiếu

Giám đốc Xí nghiệp Đông lạnh Quy Nhơn

Bà Nguyễn Thị Thu Ba

Giám đốc Xí nghiệp Chế biến hàng XK Cầu Tre

Ông Nguyễn Tử Cương

Giám đốc Trung tâm KTCL & VSTS

Ông Nguyễn Văn Kịch

Giám đốc XN Chế biến Thủy súc sản xuất khẩu Cần Thơ

Ông Võ Văn Trác

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy sản VN

Trưởng Ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông Đặng Nguyên Dũng

Giám đốc Công ty XNK & Chế biến Thủy sản số 3

Ủy viên ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông Lý Văn Thuận

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Minh Hải

Bà Nguyễn Thị Phi Anh

Giám đốc Công ty Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

Tổng thư ký Hiệp hội

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Giám đốc Dự án SEAQIP

Phó Tổng thư ký