Chủ tịch danh dự Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh

Tiến Sĩ

Chủ tịch Hiệp hội

Ông: Trần Thiện Hải

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản Minh Hải

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Ông: Dương Ngọc Minh

Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt VASEP, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hùng Vương

Bà: Nguyễn thị Thu Sắc

Chủ tịch Ủy ban hải sản VASEP, Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam

Ông: Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Ủy ban Tôm VASEP, Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Ông: Phan Thanh Chiến

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Việt

Ông: Trần Văn Lĩnh

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước

Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội

Ông: Bùi Nguyên Khánh

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau

Ông Lương Hoàng Mãnh

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Mêkông

Bà: Trương Thị Lệ Khanh

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Ông: Lê Văn Quang

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú

Ông: Nguyễn Hữu Thanh

Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Xuất khẩu Nam Hải

Ông: Ngô Phước Hậu

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Ông: Nguyễn Quang Tuyến

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CAFICO VIỆT NAM

Ông: Nguyễn Văn Bang

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cửu Long

Ông: Nguyễn Việt Cường

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang

Ông: Ngô Văn Ích

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần NHATRANG SEAFOODS-F17

Ông: Nguyễn Văn Kịch

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản CAFATEX

Ông: Nguyễn Xuân Nam

Giám đốc Công ty TNHH Hải Vương

Bà: Trần Thị Hòa Bình

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến hàng XK Cầu Tre

Ông: Trần Văn Dũng

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến XNK Thuỷ sản Bà Rịa - Vũng Tầu

Ông: Trần Văn Phẩm

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sóc Trăng

Ông: Võ Đông Đức

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cần Thơ

Ông: Võ Phước Hòa

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thuỷ sản Việt nam

Trưởng Ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông: Lưu Bách Thảo

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An

Ủy viên Ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông: Lê Văn Kháng

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo

Ông: Nguyễn Tuấn Anh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

Tổng Thư ký Hiệp hội

Ông Trương Ðình Hoè

Tổng thư ký Hiệp hội

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

Ông: Nguyễn Hoài Nam

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

Bà: Tô Thị Tường Lan

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội