Chủ tịch Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh

Thứ trưởng Bộ Thủy sản VN

Phó Chủ tịch Hiệp hội

Ông Ngô Duy Thực

Giám đốc Công ty XK Thủy sản II Quảng Ninh

Ông Hồ Quốc Lực

TGĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Ông Lê Văn Quang

Giám đốc Công ty XNK Thuỷ sản Minh Phú

Ông Phạm Mạnh Hoạt

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Miền Trung

Ông Ngô Phước Hậu

TGĐ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang

Ông Nguyễn Văn Kịch

Giám đốc XN Chế biến Thủy súc sản xuất khẩu Cần Thơ

Ủy viên ban chấp hành Hiệp hội

Ông Bùi Nguyên Khánh

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Minh Hải

Ông Lê Đình Liêm

TGĐ Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Ông Nguyễn Đình Phương

TGĐ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Ông Đỗ Ngọc Quí

Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh

Ông Đặng Duy Dũng

TGĐ Công ty Cổ phần Sông Hương

Ông Nguyễn Hồng Quân

Giám đốc Công ty Hải sản 404

Ông Huỳnh Hữu Khương

Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản XK Minh Hải

Ông Lê Hữu Thọ

TGĐ Công ty CP Thủy Đặc sản

Ông Châu Minh Tâm

Giám đốc Công ty XNK Thủy sản Kiên Giang

Ông Ngô Văn Ích

Giám đốc Công ty CB TS XK Nha Trang

Bà Nguyễn Thị Ánh

Giám đốc Công ty TNHH Sông Tiền

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc

Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam

Ông Phan Thanh Chiến

Giám đốc Công ty CP Hải Việt

Ông Trần Thiện Hải

Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải

Bà Nguyễn Thị Thu Ba

Giám đốc Xí nghiệp Chế biến hàng XK Cầu Tre

Ông Nguyễn Trung Dân

Giám đốc Công ty XNK Sa Giang - Đồng Tháp

Ông Võ Văn Thành

Giám đốc Công ty TS Việt Long-Sài Gòn

Ông Huỳnh Văn Minh

Giám đốc Công ty Kinh doanh Thủy hải sản

Trưởng Ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông Đặng Nguyên Dũng

TGĐ Công ty Liên doanh Thủy sản Việt Nga

Phó Ban Kiểm soát Hiệp hội

Bà Nguyễn Thị Phi Anh

Giám đốc Xí nghiệp F32

Ủy viên ban Kiểm soát Hiệp hội

Ông Đỗ Ninh

Giám đốc Công ty Dịch vụ và XNK Hạ Long

Bà Trương Thị Lệ Khanh

Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàn

Ông Nguyễn Tín Ngưỡng

Phó Giám đốc, Công ty Chế biến Thủy sản và XNK Cà Mau

Tổng Thư ký Hiệp hội

Ông Nguyễn Hữu Dũng

Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

Ông Trương Đình Hòe