Bồ Đào Nha tăng nhập mực, bạch tuộc chế biến

(vasep.com.vn) Là thị trường NK mực, bạch tuộc lớn thứ 9 trên thế giới, Bồ Đào Nha hiện là thị trường NK mực, bạch tuộc đơn lẻ lớn thứ 10 của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm nay. XK sang thị trường này chiếm 0,5% tổng giá trị XK mực, bạch tuộc của Việt Nam đi các thị trường.

Tính tới ngày 15/11/2017, NK mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha từ Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 3 con số 195%, đạt 2,4 triệu USD.

Tuy nhiên, năm nay NK mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha ở mức thấp. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), NK mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha trong 3 quý đầu năm nay chỉ đạt 4,1 nghìn tấn, trị giá trên 18 triệu USD, giảm 86,2% về khối lượng và 87,2% về giá trị.

Hiện Bồ Đào Nha chỉ tăng NK các sản phẩm mực chế biến và bạch tuộc chế biến với mức tăng lần lượt 13,9% và 182,9%; các sản phẩm còn lại đều giảm. Mực đông lạnh/khô/muối (HS 030749) chiếm tỷ trọng lớn nhất 48,4% tổng giá trị NK trong 3 quý đầu năm 2017, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2016. Tiếp đến mực chế biến (mã HS160554) chiếm tỷ trọng 28,4%, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Tây Ban Nha, Ấn Độ, Trung Quốc, Madagascar và Pháp là 5 nguồn cung mực, bạch tuộc lớn nhất cho thị trường này trong 3 quý đầu năm 2017. NK mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha từ các nguồn cung chính đều giảm sâu.

Năm nay, NK mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha giảm là do nguồn cung từ Tây Ban Nha thấp. Với tỷ trọng chiếm hơn 85% tổng khối lượng NK mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha trong 3 quý đầu năm nay, sự sụt giảm nguồn cung từ Tây Ban Nha đã góp phần làm giảm NK của Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, năm nay sản lượng khai thác mực, bạch tuộc trên thế giới trong những tháng đầu năm thấp do đó đã đẩy giá lên cao và làm hạn chế nguồn cung cho thị trường Bồ Đào Nha.

Theo ITC, giá trung bình NK mực, bạch tuộc vào Bồ Đào Nha trong quý 3 năm nay có xu hướng tăng so với 2 quý đầu năm và cùng kỳ năm ngoái. Giá trung bình NK trong quý 3 năm nay đạt 9,8 USD/kg so với 8,5 USD/kg của quý 3/2016.

Trong quý 3 năm nay, trong 5 nguồn cung lớn nhất, Trung Quốc là nước có giá trung bình NK thấp nhất 5,1 USD/kg. Ấn Độ là nguồn cung có giá trung bình NK thấp thứ 2 với 6 USD/kg; giá trung bình NK của Pháp cao nhất với 11,8 USD/kg. Giá trung bình NK các sản phẩm mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Bồ Đào Nha trong quý 3 năm nay có xu hướng giảm so với 2 quý đầu năm, đạt 10 USD/kg.

Sản phẩm mực, bạch tuộc NK vào Bồ Đào Nha (Nguồn: ITC)

Mã HS

Sản phẩm

KL (tấn)

GT (nghìn USD)

Q1-Q3/2016

Q1-Q3/2017

Tăng, giảm (%)

Q1-Q3/2016

Q1-Q3/2017

Tăng, giảm (%)

Tổng mực, bạch tuộc

30.008

4.144

-86,2

140.618

18.054

-87,2

160554

Mực chế biến

1.169

1.175

0,5

4.324

4.926

13,9

030749

Mực đông lạnh/khô/muối

16.020

2.006

-87,5

54.353

6.772

-87,5

030759

Bạch tuộc đông lạnh/khô/muối/ngâm muối

11.287

488

-95,7

73.870

3.297

-95,5

030751

Bạch tuộc tươi/ sống/ ướp lạnh

696

431

-38,1

3.591

2.479

-31,0

160555

Bạch tuộc chế biến

21

44

109,5

205

580

182,9

030741

Mực sống/tươi/ướp lạnh

815

-

-100,0

4.275

-

-100,0

 

Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Bồ Đào Nha (GT: nghìn USD, Nguồn: ITC)

Nguồn cung

Q1-Q3/2016

Q1-Q3/2017

Tăng, giảm (%)

TG

140.618

18.054

-87,2

Tây Ban Nha

80.090

15.429

-80,7

Ấn Độ

9.354

1.421

-84,8

Trung Quốc

4.954

496

-90,0

Madagascar

265

255

-3,8

Pháp

2.589

166

-93,6

Nam Phi

2.276

116

-94,9

Mỹ

358

113

-68,4

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục