Giá tôm Thái Lan và Ấn Độ vẫn thấp nhất thế giới

(vasep.com.vn) Tính tới tuần thứ 3 của tháng 8/2021, giá tôm của Thái Lan và bang sản xuất chính của Ấn Độ, Andhra Pradesh vẫn ở mức thấp nhất so với các nước sản xuất tôm chính khác trên thế giới.

Tính theo USD, giá tôm của Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam và Ecuador vẫn cao hơn so với giá tôm của bang Andhra Pradesh và Thái Lan.

Tuy nhiên, trong khi giá tôm Thái Lan tiếp tục đi xuống thì giá tôm của bang Andhra Pradesh tăng nhẹ sau khi đạt mức thấp nhất kể từ đại dịch bắt đầu bùng phát trong tuần 28.

Không có mô tả.

Giá tôm nguyên liệu của Trung Quốc vẫn ổn định, ở mức cao nhất thế giới. Giá tôm cỡ 60 con/kg tại Quảng Đông, Trung Quốc ổn định ở mức 6,63 USD/kg trong tuần 31 (2-8/8/2021) so với tuần trước đó.

Giá tôm Trung Quốc cao hơn gần 2 USD/kg so với giá tôm cùng cỡ của Ecuador. Giá tôm Ecuador xếp thứ 2.

Giá tôm cỡ 60 con của Thái Lan đạt 3,82 USD/kg trong tuần 33 trong khi giá tôm cỡ 60 con tại Andhra Pradesh tăng 5% đạt 4,11 USD/kg trong tuần 33.

Giá tôm các cỡ của Thái Lan vẫn ở mức thấp nhất từ năm 2018. Giá tôm đạt 3,82 USD/kg đối với cỡ 60 con, 3,60 USD/kg đối với cỡ 70 con và 3,22 USD/kg đối với cỡ 80 con/kg trong tuần 33 trong khi nước này đang phải đối mặt với số ca nhiễm Covid tăng mạnh.

Không có mô tả.

 

Không có mô tả.

Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, giá tại đầm tôm chân trắng đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020 với giá đạt 6,64 USD/kg đối với cỡ 60 con. 5,52 USD/kg đối với cỡ 80 con và 3,70 USD/kg đối với cỡ 120 con/kg.

Hiện người nuôi đang sản xuất nhiều tôm sú hơn do giá tốt hơn và phục vụ tiêu thụ nội địa, theo Hiệp hội ngành thủy sản lớn nhất của Trung Quốc.

Năm 2020, giá tôm tất cả các cỡ của Ecuador giảm mạnh do nhu cầu NK tôm của nước này từ Trung Quốc giảm do khó khăn gây ra bởi dịch bệnh Covid. Tuy nhiên, giá tôm Ecuador hiện cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Nhu cầu NK tôm Ecuador từ Mỹ và EU đều ổn định.

Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu của Ecuador đạt 6,40 USD/kg đối với cỡ 20/30 con; 5,55 USD/kg đối với cỡ 30/40; 5 USD/kg đối với cỡ 40/50; 4,65 USD/kg đối với cỡ 50/60; 4,35 USD/kg đối với cỡ 60/70; 3,80 USD/kg đối với cỡ 70/80; 3,30 USD/kg đối với cỡ 80/100; 3 USD/kg đối với cỡ 100/120 và 2 USD/kg đối với cỡ 120/140 trong tuần 33.