Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 5-tuần 9/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 5 (1-6/2/2022) đến tuần 9 (1-6/3/2022)tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 6- 9/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

Tuần 9/2022

30

8,13

8,09

8,09

7,94

40

6,79

6,76

6,82

6,88

50

5,59

5,57

5,68

5,69

60

5,33

5,30

5,28

5,30

70

4,66

4,64

4,74

4,77

80

4,26

4,24

4,34

4,37

90

3,73

3,71

3,81

3,84

100

3,60

3,58

3,68

3,71

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 6- 9/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

Tuần 9/2022

30

7,06

7,06

7,07

7,02

40

5,86

5,99

5,87

5,99

50

5,06

5,19

5,07

5,16

60

4,53

4,53

4,54

4,50

70

4,26

4,26

4,27

4,24

80

3,86

3,73

3,87

3,71

90

3,60

3,46

3,60

3,44

100

3,20

3,06

3,20

3,05

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 5-8/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5/2022

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

60

5,73

5,87

5,88

5,71

70

5,43

5,56

5,57

5,40

80

5,13

5,10

                       5,19

5,09

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 5-8/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 5/2022

Tuần 6/2022

Tuần 7/2022

Tuần 8/2022

30

6,84

6,82

6,79

7,04

40

6,14

6,20

8,28

                     6,34

50

4,95

5,08

5,01

5,14

60

4,75

4,66

4,67

                      4,88

70

4,54

4,52

4,44

4,72

80

4,33

4,32

4,17

4,16

90

3,70

3,69

3,60

3,78

100

3,49

3,48

3,42

3,62

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục