Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 20 - 25/2022)

Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 20 (16-22/5/2022) đến tuần 25 (20-26/6/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 22- 25/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

30

5,67

5,14

5,51

5,24

40

4,77

4,24

4,61

4,35

50

4,25

3,85

4,10

3,96

60

3,93

3,73

3,84

3,84

70

3,74

3,60

3,59

3,71

80

3,48

3,34

3,20

3,33

90

3,22

3,08

3,08

3,07

100

3,09

2,95

2,95

2,94

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 22-25/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

30

5,24

5,85

5,55

5,53

40

4,48

5,37

5,35

5,19

50

4,00

4,75

4,74

4,72

60

3,73

4,54

4,54

4,52

70

3,52

4,33

4,33

4,31

80

3,31

4,13

4

3,98

90

2,83

3,58

3,59

3,57

100

2,55

3,37

3,39

3,44

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 22-25/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

20-30

4,50

4,50

4,50

4,50

30-40

3,60

3,60

3,60

3,60

40-50

3

3

3

3,15

50-60

2,70

2,70

2,70

3,10

60-70

2,50

2,50

2,50

2,95

70-80

2

2

2

2,75

80-100

1,80

1,80

1,80

2,40

100-120

1,60

1,60

1,60

2

120-140

1,90

1,90

1,90

1,90

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 22-25/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

60

4,60

4,56

4,56

4,52

70

4,31

4,27

4,28

4,23

80

4,09

4,12

4,13

4,02

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Quảng Đông, Trung Quốc tuần 20-23/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

60

8,62

8,43

8,66

8,76

80

7,20

7,11

7,32

7,53

120

5,05

5,30

5,55

5,54

Kim Thu
Chuyên gia thị trường Tôm
Email: kimthu@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 – ext.203

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục