Kiến nghị tiếp tục giảm các loại phí, lệ phí đến giữa năm 2022 do COVID-19

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép tiếp tục giảm các loại phí, lệ phí đến hết 6 tháng đầu năm 2022, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ Tài chính vừa có công văn 12312/BTC-CST gửi Thủ tướng Chính phủ về rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong công văn này, Bộ Tài chính đánh giá năm 2021, do hậu quả nặng nề bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 gây ra, kinh tế quý 3/2021 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Do đó, dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra 6%.

Trong bối cảnh này, tình hình kinh tế – xã hội cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn và có thể còn tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2021. Dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường, có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho phép tiếp tục kéo dài thời gian hết 6 tháng đầu năm 2022 đối với các khoản phí, lệ phí đã giảm năm 2021. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh giảm phí, lệ phí khác để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2022.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho phép Bộ Tài chính ban hành các Thông tư giảm phí, lệ phí theo trình tự, thủ tục rút gọn, có hiệu lực thi hành ngay, để kịp thời hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bộ Tài chính cho biết thêm, Bộ vừa có công văn số 12311/BTC-CST ngày 27/10/2021 đề nghị Bộ Tư pháp cho ý kiến với đề xuất ban hành Thông tư tiếp tục giảm phí, lệ phí theo trình tự thủ tục rút gọn và gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 3/11/2021 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo.

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được đề nghị của các Bộ về kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí trong năm 2022. Cụ thể, công văn số 3244/BCA-H01 ngày 13/9/2021 của Bộ Công an về đánh giá tình hình thực hiện thu phí, lệ phí thuộc quản lý của Bộ Công an, trong đó, đề nghị kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí đến khi dịch COVID-19 kết thúc.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải cũng gửi công văn số 8236/BGTVT-TC ngày 10/8/2021 đề nghị tiếp tục giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đến hết năm 2022; công văn số 10062/BGTVT-TC ngày 27/9/2021 đề nghị giảm phí sử dụng đường bộ đến hết tháng 6/2022.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đề nghị miễn phí sử dụng đường bộ trong thời gian bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong thời gian giãn cách.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021, gần đây nhất, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021, quy định giảm mức thu 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Lũy kế hết năm 2021, số giảm thu từ phí, lệ phí khoảng 3.000 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020, trên cơ sở đề xuất của các Bộ, Bộ Tài chính ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí, với nhiều mức giảm cao như giảm 20% mức phí thẩm định cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng... Tổng số phí, lệ phí ước giảm thu khoảng: 1.000 tỷ đồng.

Chia sẻ:


Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục