Indonesia: Giá tôm chân trắng giảm

(vasep.com.vn) Giá tại đầm tôm chân trắng còn đầu, còn vỏ từ Indonesia giảm trong tuần 28 (từ 12-18/7/2021).

Indonesia Giá tôm chân trắng giảm

Giá tôm chân trắng cỡ 30-40 con/kg ổn định đạt lần lượt 6,83 USD/kg và 6,04 USD/kg, tôm cỡ 60 con đạt 4,92 USD/kg, tôm cỡ 80 và 100 con đạt 4,3 USD/kg và 3,73 USD/kg.

Giá tôm tại tỉnh sản xuất tôm chính của Indonesia, Đông Java ổn định ở tất cả các cỡ.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục