Hàn Quốc: Nhập khẩu cá minh thái đông lạnh tăng 23%

(vasep.com.vn) Trong tháng 8/2020, nhập khẩu cá minh thái đông lạnh (Gadus chalcogrammus) của Hàn Quốc đạt khoảng 10.934 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm 2020, NK cá minh thái của Hàn Quốc đạt 92.809 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Khối lượng nhập khẩu trung bình trong tháng 8 từ năm 2005 đến năm 2020 là 18.214 tấn, thấp hơn khoảng 40% so với 10.934 tấn trong năm 2020.

Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Trung Quốc là 5 quốc gia xuất khẩu cá minh thái đông lạnh lớn trong tháng 8/2020. Hàn Quốc đã nhập khẩu 84.939 tấn từ Nga, 7.742 tấn từ Mỹ, 80 tấn từ Canada và 24 tấn từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục