Nhật Bản tăng nhập khẩu mực tươi/sống

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), 7 tháng đầu năm nay, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản đạt 213,2 triệu USD, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong top 5 nguồn cung lớn nhất, NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Thái Lan tăng tốt nhất 15% đạt trên 9 triệu USD. Thái Lan là nguồn cung mực, bạch tuộc lớn thứ 3 của Nhật Bản.

Nhật Bản NK mực, bạch tuộc từ 12 nguồn cung. Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan lần lượt là 3 nguồn cung lớn nhất, chiếm 82%, 9% và 5% tổng giá trị NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản.

Nhật Bản NK chủ yếu các sản phẩm như mực chế biến (trừ xông CO), bạch tuộc chế biến (trừ xông CO), mực tươi tươi sống, bạch tuộc hun khói/đông lạnh/ sấy khô/ngâm nước muối. Mực chế biến (trừ xông CO) là sản phẩm chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng cơ cấu sản phẩm mực, bạch tuộc NK vào Nhật Bản. 7 tháng đầu năm nay, NK mực tươi tươi sống của Nhật Bản tăng tốt nhất gần 20% đạt 25,2 triệu USD.

Nhật Bản đứng thứ 2 về NK mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 22,5%. XK mực, bạch tuộc Việt Nam sang Nhật Bản tính tới 15/9/2020 đạt trên 83 triệu USD, giảm 18,6% so với cùng kỳ năm 2019. Dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động tới NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhật Bản tăng NK từ các nguồn cung khác nên NK mực, bạch tuộc của Nhật Bản từ Việt Nam chưa thể tăng.

Việt Nam chủ yếu XK sang Nhật Bản các sản phẩm như mực nang đông lạnh, mực ống cắt khoanh đông lạnh, mực ống nguyên con làm sạch sushi ăn liền đông lạnh, mực ống đông lạnh Geso, mực ống đông lạnh Sugata, mực ống đông lạnh Sushi, mực ống slice đông lạnh Marusaki, mực nang cắt trái thông đông lạnh, bạch tuộc tẩm bột đông lạnh, surimi bạch tuộc đông lạnh, bạch tuộc chế biến đông lạnh, bạch tuộc cắt chần đông lạnh, bạch tuộc cắt luộc đông lạnh…

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục