Xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc đạt gần 1,4 tỷ USD năm 2022

(vasep.com.vn) Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, năm 2022, nước này đã XK gần 430 nghìn tấn cá rô phi, trị giá gần 1,4 tỷ USD, giảm 12% về khối lượng và giảm 9% về giá trị so với năm 2021.

Trong đó, sản phẩm cá rô phi chế biến chiếm tỷ trọng lớn nhất, 76% khối lượng và 81% giá trị, tiếp đến cá nguyên con đông lạnh chiếm 18% khối lượng và 12% giá trị. Cá phile đông lạnh chiếm lần lượt 6% và 7%. Còn lại là các sản phẩm cá sống, tươi/ướp lạnh và cá khô/muối.

Xuất khẩu cá rô phi của Trung Quốc đạt gần 14 tỷ USD năm 2022

Trung Quốc XK cá rô phi sang hơn 100 thị trường. Top 3 thị trường lớn nhất gồm Mỹ, Mexico và Codivoa, chiếm tỷ trọng lần lượt là 31%, 26% và 8% giá trị. Năm 2022, XK cá rô phi sang những thị trường này đều giảm so với năm trước. Tuy nhiên vẫn có những thị trường tăng NK cá rô phi của Trung Quốc, như Canada tăng 26%, Cameroon tăng 280%, Đức tăng 175%...

Trung Quốc là nước XK cá rô phi lớn nhất thế giới, chiếm 33-50% thị phần. Những năm gần đây, thị phần của nước này có xu hướng giảm vì chiến tranh thương mại và dịch Covid ảnh hưởng đến XK sang Mỹ, thị trường lớn nhất của Trung Quốc.

Sản phẩm cá rô phi XK của Trung Quốc năm 2022

Sản phẩm

KL (tấn) 

Tăng, giảm (%)

GT (nghìn USD)

Tăng, giảm (%)

Chế biến

325.827

-14%

1.123.391

-11%

Nguyên con đông lạnh

74.784

-5%

164.145

-4%

Phile đông lạnh

27.153

4%

103.574

16%

Sống

1.311

-2%

3.905

15%

Tươi, ướp lạnh

38

-62%

365

-4%

Khô/muối

1

-90%

12

-80%

Tổng

429.174

-12%

1.395.392

-9%

Chia sẻ:


Lê Hằng
Giám đốc Truyền thông VASEP
Email: lehang@vasep.com.vn
Điện thoại 024. 37715055 - ext.204

Bình luận bài viết

Tin liên quan
Tin cùng chuyên mục