Mời tham dự Hội thảo về hệ thống tiêu chuẩn, chứng nhận JFS của Nhật Bản

Trong khuôn khổ triển khai Bản ghi nhớ hợp tác về phổ biến tiêu chuẩn/chứng nhận về chất lượng nông sản, thực phẩm tại Việt Nam đã ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản; triển khai các hoạt động trong Chương trình hợp tác năm 2020-2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với phía Nhật Bản tổ chức Hội thảo trực tuyến “Phổ biến hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (JFS) của Nhật Bản và lợi ích của việc áp dụng JFS”.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trân trọng kính mời Quý Cơ quan/đơn vị cử 01 đại diện tham dự Hội thảo, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 – 16h30 Thứ Ba, ngày 19/01/2021.

2. Nội dung: Giới thiệu về hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (JFS) của Nhật Bản và lợi ích của việc áp dụng JFS;

3. Thành phần: Đại diện các Vụ, Cục, Viện liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành viên Tiểu nhóm công tác về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSM) của Việt Nam và Nhật Bản; Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng; đại diện các Hiệp hội, các cơ sở chế biến nông sản, thủy sản và các tổ chức chứng nhận.

4. Ngôn ngữ: Hội thảo có phiên dịch tiếng Nhật, tiếng Việt.

Văn bản cử cán bộ tham dự Hội thảo (họ tên, điện thoại, email) xin gửi về Cục trước ngày 14/01/2021 (đồng gửi email: vohuong.nafi@mard.gov.vn).

Giấy mời và Nội dung chương trình

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục