Kế hoạch tổ chức Hội thảo tại VIETFISH 2019 (29-31/8/2019)

(vasep.com.vn) Hội chợ Quốc tế Thủy sản Việt Nam 2019 (Vietfish 2019) sẽ được tổ chức từ ngày 29-30-31/8/2019 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ của hội chợ Vietfish 2019, Hiệp hội VASEP dự kiến tổ chức 06 hội thảo - diễn đàn chuyên ngành trọng tâm nhằm cung cấp các thông tin đa chiều cho các doanh nghiệp XNK thủy sản, đơn vị trong chuỗi cung ứng dịch vụ thủy sản, các nhà NK/bán lẻ quốc tế và khách hàng trong & ngoài nước...

Các hội thảo sẽ cung cấp nhiều thông tin đa dạng, phong phú liên quan tới: Thị trường và xu hướng tiêu dùng thủy sản, nhãn chứng nhận của sản phẩm thủy sản và mức sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng, giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản, tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thủy sản, lao động & trách nhiệm xã hội, làm thế nào kiểm soát sản phẩm chứng nhận, Diễn đàn Triển vọng hợp tác thủy sản Việt Nam - Indonesia.... Các hội thảo được trình bày bởi các chuyên gia cao cấp đến từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: Ông Carson Roper - Chuyên gia tư vấn độc lập tại Pháp; TS. Ögmundur Knútsson, Uni. Aqureyri, Iceland ; TS. Nguyễn Tiến Thông, Synesta Denmark; Ông Blake Harris, Giám đốc Truy xuất nguồn gốc NTTS – WWF; TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch TraceVerified; Th.s Bùi Huy Bình, Giám đốc Điều Hành TraceVerified; Ông Hoàng Minh Vượng, Giám đốc quản lý Tập đoàn bán lẻ LobLaw tại Việt Nam và Campuchia; TS. Hồ Quốc Lực, Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch FIMEX VN; Đại diện ASC, Đại diện Global G.A.P, Seafood Task Force, IDH, ILO Việt Nam và các nhà XK/NK/bán lẻ, Đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội. Các hội thảo đều miễn phí tham dự.

Dưới đây là khung kế hoạch tổ chức các Hội thảo trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2019.

No

Conferences – Organizers

Hội thảo – Đơn vị tổ chức

Time – Venue

Thời gian – Địa điểm

Content 

Nội dung

Speakers/ Experts

Chuyên gia

BUỔI 1 - CHIỀU 29/8/2019 (14h00 - 16h00)  1st sessionAugust 29th 2019 (14:00-16:00)

 

1

Introduction to SEAFOOD TASK FORCE

GIỚI THIỆU NHÓM CÔNG TÁC THỦY SẢN TOÀN CẦU

 

Co-organizers:

STF &  IDH

 

Supported by VASEP

 

14h00-16h00

 

Sunflower A Meeting room

 

Language: Vietnamese and English

Introduction STF: How it works?

Giới thiệu STF và cách thức hoạt động.

STF Representative

Đại diện SFT

Presentation of retailer about the member in STF: what do they expecting in the seafood products/supply chain

Trình bày của nhà bán lẻ (thành viên STF): Nhà bán lẻ mong đợi gì trong chuỗi cung ứng thủy sản

Costco representative

 

Đại diện Costco 

Presentation of feed enterprises companies on how the sector work

Trình bày của các doanh nghiệp thức ăn thủy sản về cách thức hoạt động của ngành

Feed company representatives

 

Đại diện đơn vị thức ăn thủy sản.

Q&A, Discussion.

Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

 

2

Traceability Solutions for Seafood Supply Chain

 

GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN

 

Co-organizers:

VASEP

IDH

VINAFIS

D-FISH

14h00-16h00

 

  Sunflower B Meeting room

 

Language: Vietnamese and English

Traceability Solutions for Seafood Supply Chain

Giải pháp truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng thủy sản.

Mr. Bui Huy Binh, CEO TraceVerified

Th.s Bùi Huy Bình, Giám đốc Điều Hành, TraceVerified

Dr. Nguyen Thi Hong Minh, Chairwoman TraceVerified.

TS. Nguyễn Thị Hồng MinhChủ tịch TraceVerified

Importance of Traceability and Transparency in Aquaculture Supply Chains

Tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng nuôi trồng thủy sản.

Mr. Blake Harris – Manager, Aquaculture Traceability

World Wildlife Fund

Ông Blake Harris, Giám đốc – Truy xuất nguồn gốc NTTS - WWF

Traceability Solutions for Seafood processing production

Giải pháp truy vết cho quy trình sản xuất thủy hải sản.

Mr. Nuttapong Faungfupong Business Area Manager of METTLER TOLEDO

Ông Nuttapong Faungfupong,  Giám Đốc kinh doanh,  METTLER TOLEDO

Q&A, Discussion.

Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

BUỔI 2 - SÁNG 30/8/2018 (9h30 - 11h30) 2nd session – August 30th 2019 (9:30 – 11:30)

 

3

How to Control Certified Products

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN

Co-organizers:

VASEP

ASC

GLOBAL G.A.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30-11h30

 

 

Convention room B

 

Language: Vietnamese and English

Health and environmental labels of seafood products: consumers' beliefs and willingness to pay

Nhãn chứng nhận của sản phẩm thủy sản: Niền tin và sự sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng.

Dr. Thong Tien Nguyen,

Synesta Denmark

TS. Nguyễn Tiến Thông,  Synesta Denmark

How to control certified products

Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

Ms.Anne-Laurence Huillery, Programme Assurance Manager / Vietnam, Aquaculture Stewardship Council

Bà  Anne-Laurence Huillery, Quản lý chương trình đảm bảo tại Việt Nam, ASC.

Integrity program of GLOBALG.A.P. in aquaculture sector

Chương trình đánh giá tính minh bạch của sản phẩm sau khi được chứng nhận GLOBALG.A.P

Dr. Pham Viet Anh

Technical Key Account Manager responsible for ASEAN region, GLOBAL G.A.P

TS. Phạm Việt Anh

Phụ trách kỹ thuật khu vực Đông Nam Á , GLOBALG.A.P.

Q&A, Discussion.

Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

4

Business Forum: “Prospect of INDONESIA-VIETNAM Fishery Cooperation”

DIỄN ĐÀN: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY HẢI SẢN VIỆT NAM – INDONESIA

Co-organizers: EMBASSY OF THE REPUBLICOF INDONESIA HANOI; VASEP; D-FISH

9h00-11h30

 

 

Convention room A

 

Language: Vietnamese and English

Đại diện Đại sứ Quán Indonesia

Representative from Embassy of the republic of Indonesia HaNoi

Đại diện Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia.

Representative from Ministry of Marine and Fishery Indonesia

Đại diện Hiệp hội VASEP

Representative from VASEP

Đại diện DN Indonesia

Representative from Indonesia enterprises

Kết nối DN Việt Nam – Indonesia.

Business Matching VietNam - Indonesia

BUỔI  3 - CHIỀU 30/8/2019 (14:00-16:00) – 3rd session - August 30 th 2019 (14:00-16:00)

 

 

5

Seafood Labor Resource & Social Responsibilities

 

 

TÀI NGUYÊN LAO ĐỘNG THỦY SẢN VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 

Co-organizers:

VASEP

ILO

 

14:00-16:00

 

 

   Dahlia Room

 

 

 

Language: Vietnamese

CoC  for the Fisheries Industry: child labor &  the minimum working age under ILO  Convention ILOC138

Bộ quy tắc ứng xử cho ngành thủy sản: lao động trẻ em & tuổi lao động tối thiểu theo công ước ILO C138.

Ms. Tra. Huong Nguyen

ILO’s Expert

Bà Nguyễn Hương Trà, Chuyên gia cao cấp ILO

Labor and Social Responsibility: Opportunity for seafood exporters. Share from the largest Retail Group – Loblaw

Lao động và Trách nhiệm xã hội: cơ hội cho các nhà xuất khẩu thủy sả: Chia sẻ từ tập đoàn Bán lẻ Loblaw

Mr. Hoàng Minh Vượng Loblaw Social Compliance Manager, reponsible for Vietnam & Cambodia.

Ông Hoàng Minh Vượng, Giám đốc quản lý vấn đề trách nhiệm xã hội của LobLaw tại Việt Nam và Campuchia.

Q&A, Discussion.

Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

6

Vietnam Shrimp and Fisheries: How to improve value creation

 

NGÀNH TÔM VÀ THỦY SẢN VIỆT NAM: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN & NÂNG CAO GIÁ TRỊ

 

Organizer:

VASEP

 

14h00-16h00

 

Convention room B

 

Language: Vietnamese and English

Opportunities and challenges of Vietnamese shrimp in the US and EU market

Ưu thế và thách thức của Tôm Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ và EU.

Dr. Ho Quoc Luc, Former Chairman of VASEP,  Chairman of FIMEX VN

TS. Hồ Quốc Lực, Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch FIMEX VN.

Global shrimp market: Trends and Opportunities 

Thị trường tôm toàn cầu: Xu hướng và triển vọng

Dr. Thong Tien Nguyen,

Synesta Denmark

TS. Nguyễn Tiến Thông,  Synesta Denmark

Antimicrobial Resistance (AMR), Antibiotics and Aquaculture: Lessons Learned from the West - A Comprehensive Supply-Chain

Kháng thuốc (AMR), kháng sinh và nuôi trồng thủy sản: Bài học kinh nghiệm từ phương Tây – Chuỗi cung ứng toàn diện

Mr. Carson Roper, Consultant indépendant en France

Ông Carson Roper, Chuyên gia tư vấn độc lập tại Pháp.

Vietnam fisheries and how that could improve value creation - some comparison with Iceland

Ngành thủy sản Việt Nam và cách thức cải thiện việc tạo ra giá trị - một vài so sánh với  Iceland

Dr. Ögmundur Knútsson

Uni. Aqureyri, Iceland

TS. Ogmundur Knútsson

ĐH Akureyri, Iceland

Q&A, Discussion.

Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

Hiệp hội VASEP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp chế biến, nuôi trồng, XNK thủy sản, các đơn vị cung ứng dịch vụ thủy sản, các nhà NK/Bán lẻ, các Sở NN&PTNT địa phương, các khách hàng... đến tham dự các hội thảo nêu trên. 

THƯ MỜI THAM DỰ

LEAFLET - TỜ RƠI HỘI THẢO

Để công tác tổ chức được chu đáo, trân trọng đề nghị các đơn vị, cá nhân đăng ký tham dự hội thảo theo MẪU ĐĂNG KÝ và gửi về BTC trước ngày 27/8/2019. Chi tiết thông tin xin liên hệ: anh Nguyễn Ngọc Hòa, tel: (84 24).38354496 (ext.211); email: ngochoa@vasep.com.vn; Mobile: 0989.618.724 hoặc xem tại: www.vietfish.com.vn; www.vasep.com.vn