SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
84/NQ-CP 29/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 84/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu công bảo đảm an ninh trật tự an toàn hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
1493/BKHCN-TĐC 25/05/2020 Công văn Công văn 1493/BKHCN-TĐC: sử dụng nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 15/05/2020 Nghị định Nghị định 58/2020/-CP: quy định về mức đóng bảo hiểm hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
1802/QĐ-BNN-QLCL 22/05/2020 07/07/2020 Quyết định Quyết định 1802/-BNN-QLCL: Ban hànhChương trình kiểm soát an toàn thực phẩm các sản phẩm bộ Siluriformesxuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
5977/BTC-TCT 20/05/2020 Công văn Công văn 5977/BTC-TCT: triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/-CP
68/NQ-CP 12/05/2020 12/05/2020 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 20202025
3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Công văn Công văn 3339/NHNN-TTGSNH: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2020/TT-NHNN
183/TB-VPCP 15/05/2020 Thông báo Thông báo 183/TB-VPCP: kết luận của Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thủ tướng CP với doanh nghiệp với chủ đềCùng nỗ lực, vượt thách thức, đón thời , phục hồi nền kinh tế
43/2020/VASEP-VPĐD 25/05/2020 Công văn Công văn 43/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 18/09/2020 Thông tư Thông 05/2020/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống nước ngọt. Phần 1: Chép, phi)
920/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 920/-NHNN: Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
919/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 919/-NHNN: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN theo quy định tại Thông 07/2014/TT-NHNN
918/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 918/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong TT điện tử liên ngân hàng cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN đối với các ngân hàng
53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 01/07/2020 Nghị định Nghị định 53/2020/-CP: quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
47/2020/TT-BTC 27/05/2020 23/01/2020 Thông tư Thông 47/2020/TT-BTC: quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa NK trong giai đoạn dịch Covid-19
3948/BTC-TCT 03/04/2020 Công văn Công văn 3948/BTC-TCT: trả lời vướng mắc của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
1511/LĐTBXH-BHXH 04/05/2020 Công văn Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH: hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất
3128/BCT-XNK 04/05/2020 Công văn Công văn 3128/BCT-XNK: xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới ViệtTrung
47/2020/CV-VASEP 24/04/2020 Công văn Công văn 47/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn
09/2020/VASEP-VPĐD 28/04/2020 Công văn Công văn 09/2020/VASEP-VPĐD: góp ý dự thảo phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050