SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
4667/BYT-DP 11/06/2021 Công văn Công văn 4667/BYT-DP: tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đơn vị
4260/BYT-DP 25/05/2021 Công văn Công văn 4260/BYT-DP: tiêm vắc xin phòng Covid-19
754/QLCL-CL1 11/06/2021 Công văn Công văn 754/QLCL-CL1: thông tin về việc cảng Trạm GiangTrung Quốc tạm ngừng nhập khẩu thực phẩm đông lạnh
67/CV-VASEP 10/06/2021 Công văn Công văn 67/CV-VASEP: báo cáo tình hình SX XK thuỷ sản 5 tháng đầu năm 2021 & đề xuất-kiến nghị
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 05/06/2021 Quyết định Quyết định 2787/-BYT: ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi trường hợp mắc COVID-19 tại sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"
979/PC-VPCP 02/06/2021 Khác Công văn 979/PC-VPCP: phiếu chuyển (kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19)
63/CV-VASEP 26/05/2021 Công văn Công văn 63/CV-VASEP: kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp Thủy sản mua/tiêm vắc xin Covid-19
2669/TCHQ-GSQL 31/05/2021 Công văn Công văn 2669/TCHQ-GSQL: tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong CPTPP EVFTA
2686/QĐ-BCĐQG 31/05/2021 Quyết định Quyết định 2686/-BCĐQG: ban hànhQuy định đánh giá mức độ nguy các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19
624/QLCL-CL1 20/05/2021 Công văn Công văn 624/QLCL-CL1: khắc phục một số tồn tại trong đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong thuỷ sản xuất khẩu
47/CV-VASEP 06/05/2021 Công văn Công văn 47/CV-VASEP: trao đổi, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong thực hiện kiểm soát IUU, cấp S/C, C/C tại các địa phương
44/CV-VASEP 27/04/2021 Công văn Công văn 44/CV-VASEP: trao đổi, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong quy định tại TT 13/2020 về hồ liên quan cấp H/C XK sang các thị trường ngoài EU yêu cầu H/C
680/CĐ-TTg 24/05/2021 Công điện Công điện 680/-TTg: bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 01/07/2021 Nghị định Nghị định 55/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
2908/TB-BNN-VP 19/05/2021 Thông báo Thông báo 2908/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghịTriển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi thủy sản trong tình hình mới
1357/QĐ-TCHQ 18/05/2021 Quyết định Quyết định 1357/-TCHQ: ban hành bảng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn sử dụng
53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021 Nghị định Nghị định 53/2021/-CP: Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA giai đoạn 20212022
2224/TCHQ-PC 13/05/2021 13/05/2021 Công văn Công văn 2224/TCHQ-PC: thực hiện Nghị định 128/2020/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
2772/TB-BNN-VP 14/05/2021 Thông báo Thông báo 2772/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại "Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 triển khai KH quốc gia phòng chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 "
673/QĐ-TTg 07/05/2021 07/05/2021 Quyết định Quyết định 673/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức thương lượng tập thể