SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
100/2020/CV-VASEP 14/07/2020 Công văn Công văn 100/2020/CV-VASEP: góp ý các dự thảo Thông về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 30/07/2020 Nghị định Nghị định 64/2020/-CP: hướng dẫn việc thực hiện chế tạm quản theo Công ước Istanbul
525/CBTTNS-CS 07/07/2020 Công văn Công văn 525/CBTTNS-CS: Cẩm nangDịch bệnh Covid An toàn Thực phẩm: Cẩm nang dành cho DN thực phẩm
3680/BTNMT-TNN 08/07/2020 Công văn Công văn 3680/BTNMT-TNN: Phúc đáp văn bản số 42/2020/CV-VASEP ngày 15/4/2020 của VASEP
08/2020/TT-BNNPTNT 30/07/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 08/2020/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông số 04/2020/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
91/2020/CV-VASEP 01/07/2020 Công văn Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT
4476/BNN-TCTS 02/07/2020 Công văn Công văn 4476/BNN-TCTS: đề nghị xử vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sảnchế biến chế
7811/BCT-CST 26/06/2020 Công văn Công văn 7811/BCT-CST: thực hiện thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản
885/QĐ-TTg 23/06/2020 23/06/2020 Quyết định Quyết định 885/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu giai đoạn 20202030
68/2020/NĐ-CP 24/06/2020 24/06/2020 Nghị định Nghị định 68/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/-CP quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản giới hóa sản xuất nông nghiệp
757/QĐ-TTg 04/06/2020 04/06/2020 Quyết định Quyết định 757/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn xóa bỏ khai IUU của FAO đến năm 2025
66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 01/08/2020 Nghị định Nghị định số 66/2020/-CP: sửa đổi Nghị định 68/2017/-CP ngày 25/5/2017 về quản , phát triển cụm công nghiệp
703/QĐ-TTg 28/05/2020 28/05/2020 Quyết định Quyết định 703/-TTg: phê duyệt chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
4251/BTC-ĐB 12/06/2020 Công văn Công văn 4251/BTC-ĐB: chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA
85/2020/CV-VASEP 16/06/2020 Công văn Công văn 85/2020/CV-VASEP: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản
82/2020/CV-VASEP 12/06/2020 Công văn Công văn 82/2020/CV-VASEP: bất cập việc một số Ban quản cảng yêu cầu khống chế số lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận S/C bất hợp
3776/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Công văn Công văn 3776/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
80/2020/CV-VASEP 05/06/2020 Công văn Công văn 80/2020/CV-VASEP: chế phân bổ quản hạn ngạch thuế quan đối với SP ngừ đóng hộp surimi vào EU khi EVFTA hiệu lực