SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
316/QĐ-TTg 01/03/2020 Quyết định Quyết định 316/-TTg: phê duyệt Đề án "Xây dựng vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại"
26/NQ-CP 05/03/2020 Nghị quyết Nghị quyết 26/NQ-CP: ban hành Kế hoạch tổng thể Kế hoạch 5 năm của CP thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
29/2020/CV-VASEP 11/03/2020 Công văn Công văn 29/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Hiệp định đàn lưỡng di xa
26/2020/CV-VASEP 29/02/2020 Công văn Công văn 26/2020/CV-VASEP: góp ý dự thảo Thông quy định danh mục các công việc nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
19/2020/CV-VASEP 12/02/2020 Công văn Công văn 19/2020/CV-VASEP: đề xuất danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh hội ứng phó với dịch Covid-19
1117/NHNN-TD 24/02/2020 Công văn Công văn 1117/NHNN-TD: triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19
108/QĐ-BCT 10/01/2020 10/01/2020 Quyết định Quyết định 108/-BCT: ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
316/QĐ-TTg 01/03/2020 01/03/2020 Quyết định Quyết định 316/-TTg: phê duyệt Đề án "Xây dựng vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại"
05/CT-BCT 26/02/2020 26/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19
22/2020/NĐ-CP 24/02/2020 25/02/2020 Nghị định Nghị định 22/2020/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/-CP ngày 04/10/2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài
11/NQ-CP 14/02/2020 Nghị quyết Nghị quyết 11/NQ-CP: Phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2020
755/TCHQ-GSQL 11/02/2020 Công văn Công văn 755/TCHQ-GSQL: Kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp thủ tục hải quan
120/QĐ-BGTVT 05/02/2020 05/02/2020 Quyết định Quyết định 120/-BGTVT: ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp
22/2020/CV-VASEP 18/02/2020 Công văn Công văn 22/2020/CV-VASEP: đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông số 21/2018/TT-BNNPTNT
35/2019/TT-BLĐTBXH 31/12/2019 15/02/2020 Thông tư Thông 35/2019/TT-BLĐTBXH: quy định mức điều chỉnh tiền lương thu nhập đã đóng bảo hiểm hội
203/QĐ-TTg 06/02/2020 06/02/2020 Quyết định Quyết định 203/-TTg: thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
2220/QLCL-CL1 29/11/2019 Công văn Công văn 2220/QLCL-CL1: quy định mới về an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU
179/QĐ-BNN-TCTS 13/01/2020 13/01/2020 Quyết định Quyết định 179/-BNN-TCTS: phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản IUU từ T1-6/2020
176/TCT-DNNCN 14/02/2020 Công văn Công văn 176/TCT-DNNCN: khấu trừ thuế thu nhập nhân