SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
33/2020/CV-VASEP 24/03/2020 Công văn Công văn 33/2020/CV-VASEP: báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến SXXK thủy sản Việt Nam đề xuất, kiến nghị
07/2020/TT-BCT 30/03/2020 01/10/2015 Thông tư Thông 07/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-lân
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
558/TCTS-NTTS 25/04/2020 Công văn Công văn 558/TCTS-NTTS: thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, tiêu thụ tôm nước lợ ứng phó với đại dịch Covid-19
Công văn của 3 Hiệp hội 30/03/2020 Công văn Công văn của 03 Hiệp hội: đề xuất kiến nghị các giải pháp hỗ trợ DN giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sản xuất, xuất khẩu thủy sản, dệt may, da giày
797/LĐTBXH-BHXH 09/03/2020 Công văn Công văn 797/LĐTBXH-BHXH: hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19
1022/QĐ-BNN-TCTS 24/03/2020 24/03/2020 Quyết định Quyết định 1022/-BNN-TCTS: Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 15/03/2020 Nghị định Nghị định 35/2020/-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
16/CT-CP 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-CP: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
245/TLĐ 18/03/2020 Công văn Công văn 245/TLĐ: lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
064/LĐTBXH-QHLĐTL 25/03/2020 Công văn Công văn 1064/LĐTBXH-QHLĐTL: hướng dẫn trả lương ngừng việc giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 04/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 03/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
860/BHXH-BT 17/03/2020 Công văn Công văn 860/BHXH-BT: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Phiếu khảo sát 19/03/2020 Khác Phiếu khảo sát ý kiến doanh nghiệp thủy sản về ảnh hưởng của dịch Covid-19
32/2020/CV-VASEP 18/03/2020 Công văn Công văn 32/2020/CV-VASEP: Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
06/CT-BCT 11/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 06/CT-BCT: tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
420/QĐ-NHNN 16/03/2020 17/03/2020 Quyết định Quyết định 420/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức TD, chi nhánh NHNN đối với KH vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
31/2020/CV-VASEP 13/03/2020 Công văn Công văn 31/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo XD NV lập quy hoạch hệ thống cảng , khu neo đậu tránh trú bão cho tàu 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 13/03/2020 Thông tư Thông 01/2020/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19