SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
08/2020/VASEP-VPĐD 27/04/2020 Công văn Công văn 08/2020/VASEP-VPĐD:góp ý dự thảo Thông sửa đổi, bổ sung Thông số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019
07/2020/VASEP-VPĐD 21/04/2020 Công văn Công văn 07/2020/VASEP-VPĐD: góp ý tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
06/2020/VASEP-VPĐD 06/04/2020 Công văn Công văn 06/2020/VASEP-VPĐD: góp ý Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về IUU
Phiếu khảo sát 24/04/2020 Khác Khảo sát ý kiến DN về tác động của các chính sách hỗ trợ DN bị ảnh hưởng bởi Covid-19
46/2020/CV-VASEP 22/04/2020 Công văn Công văn 46/2020/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định đăng sử dụng số vạch đối với hàng xuất khẩu tại 74/2018
282/HC-ATHC 03/04/2020 Công văn Công văn 282/HC-ATHC: thực hiện chế độ báo cáo hoạt động hóa chất hàng năm
1153/TCT-KHKD 15/04/2020 Công văn Công văn 1153/TCT-KHKD: chính sách hỗ trợ khách hàng đối với container hàng lạnh nhập khẩu hàng gạo xuất khẩu
42/2020/CV-VASEP 15/04/2020 Công văn Công văn 42/2020/CV-VASEP: báo cáo đánh giá tác động của một số chính sách đã ban hành trước 5/4/2020 hỗ trợ DN bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
41/2020/CV-VASEP 11/04/2020 Công văn Công văn 41/2020/CV-VASEP: kiến nghị giảm các chi phí dịch vụ tại cảng cho các hàng XNK
40/2020/CV-VASEP 11/04/2020 Công văn Công văn 40/2020/CV-VASEP: kiến nghị giảm các chi phí dịch vụ tại cảng cho các hàng XNK
2324/TCHQ-GSQL 10/04/2020 Công văn Công văn 2324/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch đối với hàng hoá xuất khẩu
2487/BNN-CBTTNS 09/04/2020 Công văn Công văn 2487/BNN-CBTTNS: tình hình xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới Việt -Trung
41/NQ-CP 09/04/2020 Nghị quyết Nghị quyết 41/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất
41/2020/NĐ-CP 08/04/2020 08/04/2020 Nghị định Nghị định 41/2020/-CP: gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuế đất
39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 20/05/2020 Nghị định Nghị định 39/2020/-CP: Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam Cuba giai đoạn 20202023
37/2020/CV-VASEP 07/04/2020 Công văn Công văn 37/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiền thuê đất
35/2020/CV-VASEP 02/04/2020 Công văn Công văn 35/2020/CV-VASEP: đề xuất miễn giảm thuế TNDN hỗ trợ lãi suất cho DN đầu kho lạnh trữ hàng
34/2020/CV-VASEP 31/03/2020 Công văn Công văn 34/2020/CV-VASEP: kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định số vạch trên bao hàng xuất khẩu