Mời tham dự khóa tập huấn K.02.21: "Thực hiện tuân thủ trách nhiệm xã hội theo Bộ Luật lao động 2019 – “Nhân sự - Lao động – Tiền lương” trong DN TS. Tổ chức tại Tp. HCM, ngày 16/01/2021.

Bộ Luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Bộ Luật lao động 2019 có nhiều nội dung thay đổi quan trọng liên quan đến: Nhân sự, lao động, tiền lương,… , đây sẽ là những nội dung có tác động lớn đến doanh nghiệp và người lao động. Khóa học nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về các thay đổi của Bộ Luật lao động mới, các ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp cũng như đưa ra các giải pháp cụ thể thực hiện những thay đổi cần thiết để vận hành và quản trị nhân sự, hệ thống tiền lương phù hợp với các qui định của Bộ Luật lao động 2019.

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục