SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3355/QĐ-BYT 08/07/2021 08/07/2021 Quyết định Quyết định 3355/-BYT: ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 20212022
4658/TCĐBVN-VT 08/07/2021 Công văn Công văn 4658/TCĐBVN-VT: hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hoá vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 07/07/2021 Quyết định Quyết định 23/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
3878/TB-BNN-VP 23/07/2021 Thông báo Thông báo 3878/TB-BNN-VP: ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021
2959/QĐ-BNN-QLCL 06/07/2021 01/08/2021 Quyết định Quyết định 2959/-BNN-QLCL: sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát, chứng nhận an toàn thực phẩm, dịch bệnh đối với tôm sản phẩm tôm xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc dùng làm thực phẩm
68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
74/CV-VASEP 30/06/2021 Công văn Công văn 74/CV-VASEP: Báo cáo kiến nghị các vướng mắc bất cập tác động tới sản xuất xuất khẩu năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản
872/TB-CVĐTNĐ 29/06/2021 Thông báo Thông báo 872/TB-CVĐTNĐ: thay đổi thời gian thực hiện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
2840/QĐ-BNN-TCTS 28/06/2021 28/06/2021 Quyết định Quyết định 2840/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
47/2021/TT-BTC 24/06/2021 01/07/2021 Thông tư Thông 47/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
17/CT-TTg 24/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 17/CT-TTg: chế phối hợp liên ngành giữa các ban, bộ, ngành & UBND 28 tỉnh, TP ven biển trong trao đổi, xử thông tin nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU
793/QLCL-CL1 21/06/2021 Công văn Công văn 793/QLCL-CL1: đăng các sở SXKD thuỷ sản xuất khẩu vào các thị trường
72/CV-VASEP 21/06/2021 Công văn Công văn 72/CV-VASEP: Đề nghị đưa đối tượng công nhân chế biến xuất khẩu thuỷ sản vào diện ưu tiên tiêm Vaccine Covid-19
71/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 71/CV-VASEP: giới thiệu thương hiệu tiêu biểu xét trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2021
70/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 70/CV-VASEP: kiểm soát nguy lây nhiễm dịch bệnh thông qua hoạt động kiểm tra hàng tại NM
69/CV-VASEP 18/06/2021 Công văn Công văn 69/CV-VASEP: tiêm vacxin phòng Covid-19 cho các Doanh nghiệp
68/CV-VASEP 17/06/2021 Công văn Công văn 68/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
930/QĐ-TTg 14/06/2021 14/06/2021 Quyết định Quyết định 930/-TTg: bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản
16/CT-TTg 14/06/2021 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-TTg: đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 27/06/2021 Thông tư Thông 02/2021/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len