SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
3089/QĐ-TLĐ 24/08/2021 24/08/2021 Quyết định Quyết định 3089/-TLĐ: hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng
5067/BCT-XNK 20/08/2021 Công văn Công văn 5067/BCT-XNK: xuất khẩu hàng hoá qua các của khẩu biên giới phía Bắc
3330/TB-CHHVN 16/08/2021 Thông báo Thông báo 3330/TB-CHHVN: kết luận của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
3980/TCHQ-GSQL: 11/08/2021 Công văn Công văn 3980/TCHQ-GSQL: hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19
1974/QĐ-BCT 18/08/2021 18/08/2021 Quyết định Quyết định 1974/-BCT: phê quyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2020
99/CV-VASEP 17/08/2021 Công văn Công văn 99/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ Doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19
1408/QĐ-TTg 16/08/2021 16/08/2021 Quyết định Quyết định 1408/-TTg: phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030
2558/LĐTBXH-VP 05/08/2021 Công văn Công văn 2558/LĐTBXH-VP: phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
67/2021/TT-BTC 05/08/2021 19/09/2021 Thông tư Thông 67/2021/TT-BTC: quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
4812/BCT-XNK 10/08/2021 Công văn Công văn 4812/BCT-XNK: giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi
4769/BCT-CN 07/08/2021 Công văn Công văn 4769/BCT-CN: đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
68/2021/TT-BTC 06/08/2021 06/08/2021 Thông tư Thông 68/2021/TT-BTC: quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
1168/CĐ-BYT 09/08/2021 Công điện Công điện 1168/-BYT: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
97/CV-VASEP 07/08/2021 Công văn Công văn 97/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020
96/CV-VASEP 07/08/2021 Công văn Công văn 96/CV-VASEP: góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 26/2019/-CP dự thảo Nghị định thay thế 42/2019/-CP
3173/CHHVN-VTDVHH 06/08/2021 Công văn Công văn 3173/CHHVN-VTDVHH: hỗ trợ điều chỉnh thông tin cảng đích Cát Lái về các cảng Cái Mép
0208/TB-TCTT 02/08/2021 Thông báo Thông báo 0208/TB-TCTT: chính sách vận chuyển container hàng nhập từ Cảng Tân CảngCái Mép Thị Vải (TCTT) về khu vực Hồ Chí Minh
4714/BNN-CN 28/07/2021 Công văn Công văn 4714/BNN-CN: một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời
4220/BNN-QLCL 06/07/2021 Công văn Công văn 4220/BNN-QLCL: giám sát, thẩm định ATTP trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
89/CV-VASEP 30/07/2021 Công văn Công văn 89/CV-VASEP: Báo cáo các khó khăn trong phòng-chống dịch Covid-19 tại các nhà máy chế biến thuỷ sản một số đề xuất-kiến nghị phục hồi sản xuất-xuất khẩu sau giai đoạn «3 tại chỗ»