SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
2395/QĐ-BTNMT 28/10/2020 28/10/2020 Quyết định Quyết định 2395/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản , tái sử dụng, tái chế, xử giảm thiểu chất thải nhựa Quyết định số 1746/-TTg
1056/XNK-XXHH 22/10/2020 Công văn Công văn 1056/XNK-XXHH: triển khai thông số 11/2020/TT-BCT
7751/NHNN-TD 23/10/2020 Công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
123/NĐ-CP 19/10/2020 01/07/2022 Nghị định Nghị định 123/-CP: quy định về hoá đơn, chứng từ
7365/BNN-CBTTNS 23/10/2020 Công văn Công văn 7365/BNN-CBTTNS: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
3997/QĐ-BNN-TCTS 12/10/2020 12/10/2020 Quyết định Quyết định 3997/-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 2 năm 2020)
3930/BNN-TCTS 05/10/2020 05/10/2020 Quyết định Quyết định số 3930/BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác
145/SPS-BNNVN 12/10/2020 Công văn Công văn 145/SPS-BNNVN: thông báo khẩn của Vương quốc Ảrập Xêút về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đánh bắt tự nhiên nguồn gốc từ Việt Nam
1090/XNK-TS 30/09/2020 Công văn Công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU
122/2020/CV-VASEP 13/10/2020 Công văn Công văn 122/2020/CV-VASEP: kiến nghị sửa đổi quy định về số vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/-CP
121/2020/CV-VASEP 12/10/2020 Công văn Công văn 121/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm
149/NQ-CP 10/10/2020 Nghị quyết Nghị quyết 149/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020
1274/TCTK-PPCĐ 22/09/2020 Công văn Công văn 1274/TCTK-PPCĐ: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
3905/QĐ-BNN-TCTS 02/10/2020 02/10/2020 Quyết định Quyết định 3905/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
06102020/HHDN 06/10/2020 Công văn Công văn 06102020/HHDN: đóng góp ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi từ các hiệp hội doanh nghiệp
1961/PTTH&TTĐT 02/10/2020 Công văn Công văn 1961/PTTH&TTĐT: soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên truyền hình
1730/QĐ-NHNN 30/09/2020 01/10/2020 Quyết định Quyết định 1730/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
114/2020/NĐ-CP 25/09/2020 03/08/2020 Nghị định Nghị định 114/2020/-CP: hướng dẫn Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác , đơn vị sự nghiệp tổ chức khác
116/2020/QH14 19/06/2020 03/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác , đơn vị sự nghiệp tổ chức khác