SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1961/QLCL-CL1 30/12/2020 Công văn Công văn 1961/QLCL-CL1: xuất khẩu thuỷ sản vào Vương quốc Anh
190/NQ-CP 31/12/2020 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 190/NQ-CP: áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
01/NQ-CP 01/01/2021 Nghị quyết Nghị quyết 01/NQ-CP: nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
4962/CHHVN-VTDVHH 25/12/2020 Công văn Công văn 4962/CHHVN-VTDVHH: giá cước vận tải container bằng đường biển
4525/CHHVN-VTDVHH 30/11/2020 Công văn Công văn 4525/CHHVN-VTDVHH: thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định số 146/2016/-CP
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 01/02/2021 Nghị định Nghị định 145/2020/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động quan hệ lao động
115/2020/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/2020/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
8719/BNN-QLCL 14/12/2020 Công văn Công văn 8719/BNN-QLCL : tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản XK vào Trung Quốc
8471/BNN-QLCL 04/12/2020 Công văn Công văn 8471/BNN-QLCL : Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu
6487/BYT-ATTP 24/11/2020 Công văn Công văn 6487/BYT-ATTP: Thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang dịch bệnh Covid-19
128/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 128/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 86/2012/-CP Nghị định 74/2018/-CP
127/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 127/2020/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang Trung Quốc
124/2020/CV-VASEP 19/10/2020 Công văn Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản
4407/QĐ_BNN_TCTS 04/11/2020 04/11/2020 Quyết định Quyết định 4407/-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác (đợt III năm 2020)
132/2020/NĐ-CP 05/11/2020 20/12/2020 Nghị định Nghị định 132/2020/-CP: quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết
13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 25/12/2020 Thông tư Thông 13/2020/TT-BNNPTNT: sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
9208/VPCP-KGVX 04/11/2020 Công văn Công văn 9208/VPCP-KGVX: sửa đổi quy định pháp luật về sử dụng số vạch nước ngoài
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 05/12/2020 Nghị định Nghị định 125/2020/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
4288/LĐTBXH-TTr 30/10/2020 Công văn Công văn 4288/LĐTBXH-TTr: hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021
2395/QĐ-BTNMT 28/10/2020 28/10/2020 Quyết định Quyết định 2395/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản , tái sử dụng, tái chế, xử giảm thiểu chất thải nhựa Quyết định số 1746/-TTg