SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
112/CV-VASEP 27/09/2021 Công văn Công văn 112/CV-VASEP: đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết về thời gian làm thêm
Văn bản của 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ 25/09/2021 Công văn 8 Hiệp hội doanh nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản Góp ý Dự thảo Hướng dẫnThích ứng an toàn với dịch COVID-19
116/NQ-CP 24/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 116/NQ-CP: chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
11/2021/TT-BNNPTNT 20/09/2021 06/11/2021 Thông tư Thông 11/2021/TT-BNNPTNT: ban hành Bảng số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản nhà nước của Bộ NN&PTNT danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực NN&PTNT
107/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 107/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
1507/QĐ-TTg 13/09/2021 13/09/2021 Quyết định Quyết định 1507/-TTg: phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn quản đàn lưỡng di xa đến năm 2025
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 13/09/2021 Nghị định Nghị định 83/2021/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam-Campuchia
Văn bản của 14 Hiệp hội ngành hàng gửi Thủ tướng Chính phủ 16/09/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Đề xuất chiến lượcPhòng chống dịch theo Điểmphục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới
105/NQ-CP 09/09/2021 09/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 105/NQ-CP: hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
109/CV-VASEP 09/09/2021 Công văn Công văn 109/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Thông về TXNG, thu hồi xử thực phẩm không đảm bảo ATTP
14/2021/TT-NHNN 07/09/2021 07/09/2021 Thông tư Thông 14/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
5411/BCT-ĐTĐL 06/09/2021 Công văn Công văn 5411/BCT-ĐTĐL: hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
Thư kiến nghị của các hiệp hội 06/09/2021 Văn bản của 11 Hiệp hội ngành hàng gửi Phó Thủ tướng Chính Phủ Minh Khái: Đề xuất cuộc họp với các Hiệp hội ngành hàng kiến nghị các chính sách hỗ trợ của BHXH Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
105/CV-VASEP 03/09/2021 Công văn Công văn 105/CV-VASEP: hỗ trợ Doanh nghiệp được làm thủ tục cấp C/O bản điện tử chế các nước chấp thuận bản scan C/O
23/CT-TTg 02/09/2021 Chỉ thị Chỉ thị 23/CT-TTg: đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030
104/CV-VASEP 30/08/2021 Công văn Công văn 104/CV-VASEP: góp dự thảo QCVN về Nước thải công nghiệp phiên bản 08/7/2021
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn 14 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
Thư kiến nghị của 14 Hiệp hội doanh nghiệp 30/08/2021 Công văn Văn bản của 14 Hiệp hội doanh nghiệp kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo QG phòng, chống dịch bệnh Covid-19: kiến nghị các chính sách hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19
74/2021/TT-BTC 27/08/2021 12/10/2021 Thông tư Thông 74/2021/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
5440/BNN-QLCL 27/08/2021 Công văn Công văn 5440/BNN-QLCL: thay đổi phương thức thực hiện một số TTHC do bối cảnh giãn cách hội do dịch Covid-19