SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
85/CV-VASEP 20/07/2021 Công văn Công văn 85/CV-VASEP: Báo cáo bất cập trong việc phòng dịch Covid19 trong hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp chế biến thủy sản
5187/VPCP-CN 29/07/2021 Công văn Công văn 5187/VPCP-CN: tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch Covid-19
4482/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4482/BCT-TTTN: lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
4481/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4481/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
3760/TCHQ-CNTT 28/07/2021 Công văn Công văn 3760/TCHQ-CNTT: tra cứu C/O mẫu D điện tử
1259/TY-KD 27/07/2021 Công văn Công văn 1259/TY-KD: áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19
1015/TTg-CN 25/07/2021 Công văn Công văn 1015/TTg-CN: vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19
5886/BYT-MT 22/07/2021 Công văn Công văn 5886/BYT-MT: vận chuyển hàng hoá
4349/BCT-TTTN 21/07/2021 Công văn Công văn 4349/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
198/TB-VPCP 21/07/2021 Thông báo Thông báo 198/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
84/CV-VASEP 16/07/2021 Công văn Công văn 84/CV-VASEP: Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 về công tác Cải cách thủ tục hành chính
83/CV-VASEP 19/07/2021 Công văn Công văn 83/CV-VASEP: xin ý kiến kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về kiểm dịch nhập khẩu
82/CV-VASEP 16/07/2021 Công văn Công văn 82/CV-VASEP: Báo cáo địa phát triển ngành hàng kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc tác động tới sản xuấtxuất khẩu & năng lực cạnh tranh ngành thuỷ sản
75/NQ-CP 14/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết 75/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
81/CV-VASEP 15/07/2021 Công văn Công văn 81/CV-VASEP: Góp ý Dự thảo Nghị định kiểm tra Nhà nước về Chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu
6779/BGTVT-VT 13/07/2021 Công văn Công văn 6779/BGTVT-VT: đề nghị ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải
76/CV-VASEP 10/07/2021 Công văn Công văn 76/CV-VASEP: Khó khăn, bất cập về giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19 cho tài xế vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh
3355/QĐ-BYT 08/07/2021 08/07/2021 Quyết định Quyết định 3355/-BYT: ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 20212022
4658/TCĐBVN-VT 08/07/2021 Công văn Công văn 4658/TCĐBVN-VT: hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hoá vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 07/07/2021 Quyết định Quyết định 23/2021/-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19