SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 27/09/2020 Thông tư Thông 19/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung các Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 18/09/2020 Nghị định Nghị định 111/2020/-CP: Biểu thuế XK, NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 20202022
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 129/NQ-CP: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
335/TB-VPCP 19/09/2020 Thông báo Thông báo 335/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản IUU
321/TB-VPCP 08/09/2020 Thông báo Thông báo 321/TB-VPCP: Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biể
128/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết Nghị quyết 128/NQ-CP: các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 Đồng bằng sông Cửu Long
15092020/CĐDN 15/09/2020 Công văn Công văn 15092020/CĐDN: đề nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi từ cộng đồng doanh nghiệp
1981/QĐ-BTNMT 08/09/2020 08/09/2020 Quyết định Quyết định số 1981/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra bản tài nguyên, môi trường biển hải đảo đến năm 2030
88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 15/09/2020 Nghị định Nghị định 88/2020/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
116/2020/CV-VASEP 31/08/2020 Công văn Công văn 116/2020/CV-VASEP: thông báo về việc đăng /cập nhật số DUNS khi đăng /gia hạn đăng định kỳ NMCBTP với US FDA
0959/XNK-NS 26/08/2020 Công văn Công văn 0959/XNK-NS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU
98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 15/08/2020 Nghị định Nghị định 98/2020/-CP: quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2250/QĐ-BCT 24/08/2020 24/08/2020 Quyết định Quyết định 2250/-BCT: phê duyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2019
114/2020/CV-VASEP 26/08/2020 Công văn Công văn 114/2020/CV-VASEP: khiếu nại của VASEP về hình ảnh SP tôm trong quảng cáo thuốc Tonka của Công ty Dược phẩm Nhất Nhất
1258/QĐ-TTg 17/08/2020 17/08/2020 Quyết định Quyết định 1258/-TTg: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/-TTg ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy chế một cửa quốc gia, chế một cửa ASEAN
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
118/NQ-CP 10/08/2020 Nghị quyết Nghị quyết 118/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020
5575/TCHQ-GSQL 21/08/2020 Công văn Công văn 5575/TCHQ-GSQL: chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
1201/QĐ-TTg 06/08/2020 Quyết định Quyết định 1201/-TTg: phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Châu Âu (EU)