Hội thảo tổng kết “Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thủy sản – Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp”

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện và lợi ích nhận được từ những đơn vị đã triển khai hệ thống TXNG, cũng như cung cấp giải pháp TXNG cho chuỗi cung ứng thủy sản thông qua các công cụ quản lý trực tuyến (online, điện tử) để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục