SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
65/XNK-NS 26/01/2024 Công văn Công văn 65/XNK-NS: chứng nhận Halal chưa được SFDA chấp nhận
01/2024/TT-BCT 15/01/2024 01/03/2024 Thông tư Thông 01/2024/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu
1116/XK-TLH 28/12/2023 Công văn Công văn 1116/XK-TLH: hạn chế tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ
32/2022/TT-BCT 18/11/2022 01/01/2023 Thông tư Thông 32/2022/TT-BCT: sửa đổi Thông 05/2022/TT-BCT về Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)
257/TB-BCT 10/10/2022 15/10/2022 Khác Thông báo 257/TB-BCT: in Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên giấy A4 thông thường
10/2022/TT-BCT 01/06/2022 16/07/2022 Thông tư Thông 10/2022/TT-BCT: Sửa đổi, bổ sung một số Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
09/2022/TT-BCT 01/06/2022 01/08/2022 Thông tư Thông 09/2022/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc
151/PVTM-P3 21/03/2022 Công văn Công văn 151/PVTM-P3: khuyến cáo rủi ro trong hoạt động xuất khẩu
1150/BCT-KHCN 08/03/2022 Công văn Công văn 1150/BCT-KHCN: hướng dẫn thực hiện quy định mới về an toàn thực phẩm của Liên minh Châu Âu
05/2022/TT-BCT 18/02/2022 04/04/2022 Thông tư Thông 05/2022/TT-BCT: quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực
5411/BCT-ĐTĐL 06/09/2021 Công văn Công văn 5411/BCT-ĐTĐL: hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
5067/BCT-XNK 20/08/2021 Công văn Công văn 5067/BCT-XNK: xuất khẩu hàng hoá qua các của khẩu biên giới phía Bắc
1974/QĐ-BCT 18/08/2021 18/08/2021 Quyết định Quyết định 1974/-BCT: phê quyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2020
4812/BCT-XNK 10/08/2021 Công văn Công văn 4812/BCT-XNK: giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi
4769/BCT-CN 07/08/2021 Công văn Công văn 4769/BCT-CN: đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
4482/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4482/BCT-TTTN: lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
4481/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4481/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
4349/BCT-TTTN 21/07/2021 Công văn Công văn 4349/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 27/06/2021 Thông tư Thông 02/2021/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu