Công văn 4812/BCT-XNK: giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi

4812/BCT-XNK
10/08/2021
Bộ Công Thương
Ngày 10/8/2021, Bộ Công Thương đã có Công văn 4812/BCT-XNK về việc giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, các đơn vị quản lý, khai thác cảng biển, các doanh nghiệp vận tải biển và Trung tâm logistics trên toàn quốc xem xét: 

- Giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi cho hàng hoá ở cảng biển và các Trung tâm logistics cho các doanh nghiệp bị buộc phải cắt giảm sản xuất do tác động của dịch Covid-19.

- Nâng cao năng lực giải phóng hàng hoá ra khỏi cảng, năng lực khai thác của bãi cảng và phối hợp giữa các bên điều tiết lượng hàng nhập về cảng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.